loader
Gazipaşa Selinus Antik Kentinde Kepçelerin Ne İşi Var!!!

Gazipaşa Selinus Antik Kentinde Kepçelerin Ne İşi Var!!!

Gazipaşa Hepimizin Platformundan yapılan açıklamada; Selinus Antik Kenti, Kale sırtlarında iş makinası ile yapılan çalışmalar hepimizde derin üzüntü ve endişe yaratmıştır...

Selinus Antik Kentinde Kepçelerin Ne İşi Var!!!Gazipaşa Selinus Antik Kentinde Kepçelerin Ne İşi Var!!!
 
Selinus Antik Kentinde çalışan kepçeler Gazipaşa Sevdalılarını adeta çıldırttı.
 
Gazipaşa Hepimizin Platformundan yapılan açıklamada;
Selinus Antik Kenti, Kale sırtlarında iş makinası ile yapılan çalışmalar hepimizde derin üzüntü ve endişe yaratmıştır. 
 
Hazine'den Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiği, buradan da özel şahıslara kiralandığı söylenen ve ARKEOLOJİK SİT ALANI olan bu bölgenin yapılaşmaya açılması ile karşı karşıyayız.
 
Gazipaşa Haberler Olarak Edindiğimiz bilgiye göre Gazipaşa Hepimizin Platformu açıklamasının devamında:
 
Biz Gazipaşa Hepimizin Platformu olarak Selinus Kalesi çevresinin, siz değerli halkımızın kabullenemeyeceği bir oldu bitti ile imara açılmasının şiddetle karşısında olacağız. 
 
Bu nedenle 8 Eylül Salı günü saat 18:00 da  iş makinesinin çalışma yaptığı bölgede (Muzdeniz sitesinin Selinus kalesi tarafı) bir basın açıklaması ile tepkimizi halkımıza duyuracağız ve yapılaşma peşinde koşanlara  KIRMIZI KART çıkaracağız. Denildi.
 
Mustafa Akkocanın "30 Ağustos, 23:47" sosyal ağında yaptığı açıklama: - GAZİPAŞA HEPİMİZİN PLATFORMU
 
Selinus Antik Kenti'de mi Kiralanıyor?
27 Ağustos 2020 den beri bölgemizde yazılı, görsel basın ve sosyal medyada İlçemiz Selinus antik kentinin bir kısmının (1453 Ada 4 Parsel) bazı kişilerce kiralandığı araziye kepçe sokulduğu haberleri üzerine Platformumuz yürütme kurulunda olan bazı arkadaşlarımızla olay yerine gittik. Bölgeye ulaştığımızda yol içerisinde bulunan siyah camlı arabadaki zor görülen siyah gözlüklü arkadaşın isteksizce yol vermesiyle kepçenin bulunduğu bölgeye ulaşabildik. Biz ulaştığımızda kepçe çalışmasını durdurmuştu. 
 
Söz konusu arazi hazine arazisi olduğu için Milli emlak şefliğine bilgi almak için gittik, Milli Emlak şefliği arazinin daha önceden Kültür Turizm Bakanlığına devrinin yapılmış olduğunu onlarında süreçten haberinin olmadığını belirtti.
 
İlgili arazi sit alanı olup, Gazipaşanın Tarihi Ve Özelliklerini simgeleyen Selinus kalesinin eteklerinde bulunmaktadır. Kiralayan şirketin burada sondaj çalışması yaptırıp müze müdürlüğünün yapacağı değerlendirme ile imara açılmasını hedeflediği söylenmektedir. Gerçek bilgiye ulaşmak için Kültür Turizm il müdürlüğünden bilgi almaya çalışmaktayız. Ancak sit alanlarına izinsiz kazı yapılması suçtur. Burada ise iş makinası ile sit alanına girilmiştir, ilgili tüm kuruluşları göreve davet ediyoruz.
 
Selinus Antik Kentinde Kepçelerin Ne İşi Var!!!
Söz konusu arazinin Sit alanı olması ve Gazipaşada Gezilecek Yerlerinden Selinus antik kentinin bir parçası olması şehrin merkezinde çok değerli bir arazi olması nedenleriyle şahıslara devrinin yapılmasının durdurularak doğal halinde bırakılması, eğer illa kiralanacaksa da Gazipaşa belediyemizce kiralanarak Gazipaşa halkının kullanımına sunulması gerektiğini düşünüyor bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 
Gazipaşa Hepimizin Platformunun görüşü; sit alanlarında hiç bir şekilde yapılaşmaya izin verilmemesi buralarda  tarihi ve kültürel dokuyu titizlikle koruyarak gerekli düzenlemelerin yapılması ve buraların halkın kullanımında kalmasının sağlanması yönündedir.
Gazipaşa Hepimizin Platformu
 
"Mimarlar Odası Antalya Şubesinden" Yapılan Açıklamada:
 
Gazipaşa Sahili Yok Olmasın!
 
Gazipaşa, kıyı şeridi uzunluğu yaklaşık olarak 50 kilometre olan, Antalya’nın kıyı ilçeleri arasında yoğun olarak kitlesel turizme açılmayan, doğal güzelliklerini, kültürünü koruyan, tarım ağırlıklı nadir ilçelerden biridir. Bu bölgenin Kıyı kesiminde herhangi bir mevcut yapılaşma bulunmayıp, sahil doğal görünümünü korumaktadır. Kıyı arkası bölgede ise ağırlıklı olarak tarım yapılmaktadır.
 
GAZİPAŞA BELEDİYESİ ve ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından hazırlanmış planlar ile kıyı kesimi, tamamıyla Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış, dolayısıyla tüm kıyı yapılaşmaya, ranta açılmıştır.
 
Selinus Antik Kentinde Kepçelerin Ne İşi Var!!!
Planlanan alan, Gazipaşa’ya bağlı mahallelerdir. Bölge, tepeler arasında kumsal alanlarına sahip kıyı bandıdır. Bölgede aynı zamanda, 2. 3. derece Doğal Sit Alanı ile Selinus Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit alanı mevcuttur. Bölge, aynı zamanda Antalya-Gazipaşa Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Bölge kıyıları ve kumsallar Deniz Kaplumbağaları yuvalama ve etki alanı içinde kalmaktadır, ayrıca kıyılar Akdeniz Foklarının yaşama alanı içindedir. 18. Madde uygulaması ve dayanağı planlar ile Pazarcık ve Koru Mahallelerinin kıyı kesimi planlanmış ve Kıyı kesimi tamamen Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır.
 
1. Planlar İle Ender Bulunan Doğal Yapı Bozulacaktır.
III. Derece Doğal Sit Alanı olan bölgede yer alan Selinus plajı,  uzunluğu 2,5 km’yi, genişliği ise 150 m’yi bulan Gazipaşa’nın en büyük ve en kullanılan plajı olup sol tarafında, yükselti üzerinde ortaçağdan kalma bir kale ve aşağısındaki düzlükte Selinus antik kentinin kalıntıları vardır ve adını bu antik kentten almaktadır. Dağlardan akıp gelen Hacı Musa Çayı düzlükte kıvrılarak kumsalın doğu ucundan denize dökülür. Plajın bir ucunda yeni yapılan Yat Limanı, diğer yanında oldukça dik bir yükseltiden oluşan tepe üzerinde fazla derinliği olmayan ama oldukça büyük bir mağara bulunmaktadır. Bu mağara dağcılar için oldukça zevkli bir tırmanma alanı olarak değerlendirilmektedir.
 
Koru sahili ise, doğal havuzlardan oluşan, ender görülen bir doğal alandır. Yörede “yalı taşı” denilen ilginç kayalar, akarsuların getirdiği doğal çimento maddesi ile taşın birleşip donmasıyla, tabakalar halinde sert kayalar biçiminde oluşan bu taşlar, doğal arıtma tesisi işlevi de gören çukurluklarda deniz suyu biriktiyor ve doğal havuzlar oluşturuyor. Doğal havuzlar, denizin bu kayalıklara ve havuzlara dalga ile gelip dönen suyunun da yabancı maddelerden temizlenmesini sağlamakta ve Gazipaşa sahillerinde denizin temizliğine ayrıca bir katkıda bulunmaktadır. 
 
Ender bulunan olağanüstü güzellikleri nedeniyle doğal sit olarak tescillenen kıyı kesiminin, tamamen turizm tesis alanı olarak planlanması, sahilin otellerle dolmasına, yüksek yoğunluklu yapılaşmaya ve tüm bu doğal güzelliğin yok olmasına neden olacaktır.
 
Selinus Antik Kentinde Kepçelerin Ne İşi Var!!!
2. Bölgenin Turizme Açılması, Nitelikli Tarım Alanlarının Da Yok Olmasına Neden Olacaktır.
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun kararından ve plan notlarından bölgede KORUNABİLMİŞ NİTELİKLİ TARIM alanları olduğu, halkın geçiminin buradan sağlandığı ortadadır. Bölgede, yoğun olarak muz üretimi yapılmakta ve yetiştirilen muzlar tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Yine Gazipaşa, bu güne kadar yurtdışından yüksek bedeller ödenerek ithal edilen papaya, avakado, pepino, ejder meyvesi vb. birçok tropikal meyve çeşitlerinin yetiştirildiği ülkemizin ender bölgelerinden birisidir. Üretilen bu meyveler hem iç pazarda tüketilerek, hem de ihraç edilerek ekonomiye turizmden daha fazla katkı sağlamaktadır.
 
Bölgenin turizme açılması ile bölgede turizm ağırlıklı nüfus artışı olacaktır. Büyük kapasiteli 5 yıldızlı otellerle dolu ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Kemer, Serik, Manavgat, Alanya gibi turizm ağırlıklı yörelerdede görüldüğü üzere, gelen turizme hizmet için lokanta, çarşı, alışveriş merkezi, sağlık tesisleri, lojman, ikinci konut vb. gibi başka yapılaşmalar artarak tarım alanlarını yok edecektir.
 
Tüm dünyada Covid-19 salgınının yaşandığı şu günlerde, tarım alanlarının önemi görülmektedir. Küresel iklim krizi ve ısınma açısından da, tarım alanlarının yok edilmemesi gerekliliği ortadadır. So n yıllarda mevcut tesislerin yatak sayısı artmasına karşın, gelen turist sayısı ve turizm gelirleri aynı oranda artmamıştır. Bu nedenle ilçe halkının geçim kaynağı olan, ülkemize büyük döviz girdisi sağlayan, ülkemiz ve gelecek kuşaklar ve insanlık için büyük önem arz eden önemli tarım alanlarının turizm adına feda edilmesinde KAMU YARARININ DA BULUNMADIĞINI düşünmekteyiz.
 
3. PLANLAR İLE KIYILAR HALKIN KULLANIMINA KAPATILACAKTIR
Planlar ile tüm kıyı, “Turizm Tesis Alanı” olarak planlanmış, her ne kadar yasa gereği planlarda sahil şeridinin ikinci 50 m.si GÜNÜBİRLİK ALAN olarak planlanmış ise de İLÇE HALKININ VE KONUKLARININ DENİZE GİRECEĞİ, KIYILARDAN FAYDALANACAĞI hiçbir alan planlanmamıştır. Tüm sahil şeridinin turizm tesis alanı olarak planlandığı düşünüldüğünde, tıpkı Kemerağzı, Kundu, Belek ve Kemer sahillerinde yaşandığı gibi, sahilin tamamen otel ve müşterilerine ait olacağı, oteller tarafından işgal edileceği ve halka kapatılacağı aşikardır.
 
Açıklanan nedenlerle, halkın sahilden yararlanmasını engelleyen plan kararları, Anayasa ve 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’na aykırı olup, kamu yararı da bulunmamaktadır.
 
Selinus Antik Kentinde Kepçelerin Ne İşi Var!!!
4. Planlanan Alan Kumsalı, Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı İle Akdeniz Fokları Yaşam Alanı İçerisindedir. Tüm Bölgenin Turizm Tesis Alanı Olarak Yapılaşmaya Açılması Nesli Tükenmekte Olan Bu Türlere Zarar Verecektir.
 
Planlanan bölgede, tüm dünyada nesli ileri derecede tehlike altında sayılan Akdeniz Foku yaşamaktadır. Tüm dünyada popülasyonu 700 olarak varsayılan bu türün 100 tanesinin Türkiye’de yaşadığı düşünülmektedir.
 
Aynı şekilde, Planlanan bölge, Caretta Caretta ev Chelenio türü Deniz Kaplumbağalarının yuvalama alanıdır ve Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanları Koruma Ve Kullanma Koşulları'na tabidir.  Çevre Ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Ve Milli Parklar genel Müdürlüğünün “Deniz Kaplumbağalarının Korunması” konulu 2019/10 sayılı Genelgesinde (EK 7), Gazipaşa, önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanları içerisinde sayılmıştır.  Genelge de; yuvalama alanlarındaki yapılaşma koşulları tek tek sayılmış ve kumsallarda bu koşulların titizlikle uygulanması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu tedbirlerden bazıları ;​
 
- Kıyıdan her türlü kum alımının, çöp, curuf, moloz ve bazı katı ve sıvı atıkların dökülmesinin engellenmesi,
- Kumsalın sadece sabit iskelelerle ve bu iskelelerden denize girme ve güneşlenme amacıyla kullanılacağı, gece kumsalın kullanılmayacağı,
- Kıyıdan su sporlarının yapılamayacağı ve benzeri kısıtlamalar getirilmiştir.​​
 
Plan kararları ile nesli tükenmekte olan Deniz Kaplumbağaları ve Akdeniz Fokları yaşam alanlarına müdahale edilmekte, Koruma tedbirlerine aykırı kararlar alınmakta ve Uluslararası sözleşmeler ihlal edilmektedir.
 
Selinus Antik Kentinde Kepçelerin Ne İşi Var!!!
5. Dava Konusu Planlar Şehircilik İlkeleri Ve Planlama Esaslarına Da Aykırılık Taşımaktadır.
Şöyle Ki;
 
A. Planların hazırlanma sürecinde, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, halkın vs. görüşleri alınmamış, toplantılar düzenlenmemiş hatta planlamadan kimsenin haberi dahi olmamıştır. İlgili maddeye aykırı şekilde, adeta yangından mal kaçırırcasına hazırlanan ve onaylanan planların şekil yönünden de hatalı olduğunu düşünmekteyiz.
 
B. Planlar ile Yüksek Yoğunluklu Yapılaşma kararı getirilmiştir. Pazarcı-Koru Mahalleleri Kıyı kesimi (Selinus Sahili)  ender bulunan doğal niteliği dikkate alınarak II. ve III. Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenmiş ve Koruma Kurulu Kararında; “Doğal Yapının Korunarak KONTROLLÜ YAPILAŞMANIN SAĞLANMASI” gerekçe gösterilmiştir. Ancak plan notları ile yapılaşma yoğunluğu 2 kat arttırılmış, kontrollü yapılaşma kavramının çok üstünde bir yapılaşma kararı getirilmiştir.
 
C. Tüm sahil, Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış, parseller arasında halkın denize ulaşacağı, uç noktasında otoparklarla desteklenmiş denizi dik kesen yollar ile bu yollarla kesişen denize paralel  yaya yolu (promenat yol) planlanmamıştır.
 
D. Plan notları 2.1.1.8. maddesindeki 5000 m² altında parsel olamayacağı hükmü ile küçük parsel sahipleri parselini, turizm amaçlı kullanamayacağı için satmak zorunda kalacaktır. Bu plan notu, büyük tesislere yönelik alınmış bir karardır. Planlar kamu yararı amacıyla yapılır. Herhangi bir yatırımcının RANT BEKLENTİSİ UĞRUNA yapılamaz. Bu nedenle de dava konusu planlar kamu yararına aykırılık taşımaktadır.
 
E. Turizm sadece yıldızlı otel anlayışı ile yapılmaz.  Antalya sahillerinde kapasitenin çok üstünde otel bulunmakta olup, son dönem krizlerle çoğu kapanmış yada kapanma noktasına gelmiş veya el değiştirmiş ve değiştirmektedir. Oysa son yıllarda tüm dünyada SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM olarak anılan yeni bir turizm anlayış benimsenmiştir. Gazipaşa’da da, tarım ile birlikte yürütülebilir, halkın katılabileceği bir turizm anlayışı ile planlanabilecekken,  parsel sınırlaması ile sadece büyük parsel sahiplerine ayrıcalıklı bir planlama ile bazı imkanlar tanınmış ve büyük bir haksız rant yaratılmıştır. Bu nedenle de planlar, ne planlama mantığı ne de şehircilik esasları ile bağdaşmaktadır.
 
Selinus Antik Kentinde Kepçelerin Ne İşi Var!!!
6. Dava Konusu Planlar, Bakanlığın Turizm Anlayışı İle De Çelişmektedir.
Bölge doğal, tarih ve tüm habitatı ile ender bulunan niteliklere sahip bir alandır. Deniz Kaplumbağaları ve Akdeniz Fokları nesli tükenmekte olan türler arasında olup, dava konusu sahil bu türlerin yaşam alanıdır. Bölgenin tüm bu değerlerine rağmen, planlarda Gazipaşa turizm stratejilerinin hiçbirisi uygulanmamış, doğal tarihi ve kültürel değerler yok sayılmış, endemik türleri ve yaban hayatı dikkate alınmamış, sürdürülebilir eko turizm yerine, yığılma ve yapılaşmaya yönelik turizm anlayışı benimsenmiştir.
 
Anayasanın 56.Maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ve “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek, Devletin ve vatandaşların ödevidir” ve 63.Maddesinde “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.” hükümleri yer almaktadır.
 
Mesleki ve vicdani olarak, anayasamızdan aldığımız güç ve toplumsal sorumluluğumuz gereği; 
Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Gazipaşa ilçesinde yerleşik ya da yazları Gazipaşa’da ikamet eden onsekiz (18) duyarlı T.C. vatandaşı ile birlikte, Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Pazarcı ve Koru Mahalleleri Kıyı kesimine ait, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı,  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu, planların iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla, GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA dava açılmıştır.
 
Değerli Basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız.
05.09.2020
 
Mimarlar Odası Antalya Şubesi
18.Dönem Yönetim Kurulu


Gazipaşa Haberler Not:
Eğer sizde mesleki haberinizin yada tarifinizin web sitemizde yayınlanmasını istiyorsanız; "Haberini Yada Tarifini Paylaş" sayfamızdaki kriterlere uygun bir şekilde uygun içeriklerinizi bize gönderebilirsiniz. Gazipaşa Haberleri internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü şair içeriklerle ilgili telif hakları www.gazipasahaberler.com 'a aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve "kaynak gösterilse" dahi iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz ve başka bir yerde yeniden yayıma konulamaz.


  • Facebook'ta paylaş

Yorumlar

  • avatar
    Yorumlayan: osman kaya
    9.09.2020

    kesin araplara satmislardir orayi

Bu Habere Yorum Yap

   
 
 

Benzer Haberler