loader

Yörük Kültürü Nedir

Yörük Nedir, Kimlere Yörük Denir? "Hakan Kutluay"
Yörükler, dünyada bilinen en önemli göçebe topluluklardan biridir. Kendilerine has yaşam tarzı ve kültürleri ile ünlenmişlerdir. Günümüzde yörük kültürü maneviyatından hiçbir şey kaybetmese de, yörük yaşamı giderek kayboluyor.
Yörük Kadınları ve Yörük Mutfağı

Yörük Kadınları ve Yörük Mutfağı

Yörük aşiretleri arasında kadının önemli bir yeri vardır. Kadınların obada önemli bir danışmanlık görevi de yaptığını belirtilmektedir. Erkekler kadınlara danışmadan bir işe veya pazarlığa başlamaz...

Yörük Mutfak Aletleri...

Yörük Mutfak Aletleri...

Yörüklük geçmişten günümüze aktarılan önemli bir kültürel mirasa sahiptir. Taşıdıkları ve temsil ettikleri yaşam biçimleri, davranış kalıpları ve kolektif bilinçleriyle Yörükler toplumumuzun en önemli...

Yörüklerde Hayvancılık Nedir?

Yörüklerde Hayvancılık Nedir?

Keçi (davar) beslemenin 17. Yüzyıldan sonra giderek yaygınlaştığı, hatta bu durumun yaşanılan konutlara da etkisini gösterdiği ve keçe çadırlar yerine kıl çadırlar kullanılmaya...

Yörüklerin Zorlu Hayatının Bilinmeyenleri Nelerdir?

Yörüklerin Zorlu Hayatının Bilinmeyenleri Nelerdir?

Yaslandığınız yerden doğrulur, dengilerek etrafa iyice bakarsanız; öbek öbek çadırları, önünde koşanları, cıngırak oynayan çoçukları. Elinde bakraç...

Yörük Adetlerinden Yayla Serüveni Nasıl Başlar?

Yörük Adetlerinden Yayla Serüveni Nasıl Başlar?

Keçilerle teke, o da ister pıynarlı bir tepe, koyunlarla koç o da ister mevsiminde göç. Güzün sahile inen çoban mutlu değildir. Daha ilk gün başlar yayla özlemi. Bitince kış...

Yörük Oyunları Nelerdir?

Yörük Oyunları Nelerdir?

Oyunlara at yarışıyla başlanır, cirit, çelik çomak, güreş, cıngırak, an daşı, arap, yanık oynarken erkekler, kadınlarda boş durmazler; kaya, göçek oynarlar. Sıra ezgilere ve oyunlara gelince...

Anadoluda Yörüklerin Yerleşim Bölgeleri Nerelerdir?

Anadoluda Yörüklerin Yerleşim Bölgeleri Nerelerdir?

Yörükler, Göktürk (Kutluk) Devletinin asli unsurlarından olarak Altay ve Tanrı dağlarında uzun süre huzur içinde yaşadı. Bu bölgede Kazak, Kırgız ve Moğollarda...

Sarı Yaylam Yine Vaktin Geldi

Sarı Yaylam Yine Vaktin Geldi

Ala geyikli hikâyeleri, kimi zaman hüzünlü türkülere dönüşen sarı yaylaları vardır. Coşkun ırmaklara kapılan gelinler en çok onlarındır. Ve onlarındır, doruklar...

Yörükler Kimdir?

Yörükler Kimdir?

Yörükler Doğu Göktürklerinin bir kolu ve Uygur, Kazak, Kırgız ve Türkmen gibi bir Türk boyudur. 745 yılına kadar Orhon, Altay, Tanrı, Sayan ve Aladağlarda Göktürk...

Bir Çomaç Hikayesi...

Bir Çomaç Hikayesi...

Ali O gün, azığına bahçede yetiştirdikleri soğan domates ve biberlerden, kendi besledikleri davarların sütünden elde ettikleri taze peynirden alarak yola..

Yörük Yaşantılarının Sanat Eserlerine Yansıması..

Yörük Yaşantılarının Sanat Eserlerine Yansıması..

Anadolu Yörük kültürünün dayandığı tarihi temel Orta Asya Türk göçebeliğidir. Geçmişte Orta Asya bozkırlarında yaşayan Türk topluluklarının yaşa..

Yörük Kavramı Nedir? B-02

Yörük Kavramı Nedir? B-02

Yörüğün yaylaya çıkışı bir günde olmaz. Hava durumuna ve sıcaklığına paralel olarak Hıdırellezden sonra (Mayıs ayı) kışladığı yerden sürüleri...

Yörük Kavramı Nedir? B-01

Yörük Kavramı Nedir? B-01

Osmanlı devleti döneminde ortaya çıkan bu ad, göçebe yaşayışın sosyal hayattan çekilmesine paralel olarak yavaş yavaş unutulmaya başlamıştır..

Yörük Nedir, Kimlere Yörük Denir?

Yörük Nedir, Kimlere Yörük Denir?

Göçebe hayatını benimsemiş Türkmenlere (Oğuz Türkleri) yörük denir. Geçmişte Anadolu’da bulunan yayla ve kışla hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri de aynı şekilde..

Anadolu Yörükleri Nedir?

Anadolu Yörükleri Nedir?

Aile kavramı ve bağlar onlar için oldukça önemlidir. Erkek hâkimiyetine dayalıdır. Hayat göçebe bir şekilde sürerken, aileler birbirlerine kenetlenip, ortak bir davranış içinde olmak ve beraber mücadele...

Yörüklerin Geçim Kaynakları Nelerdir?

Yörüklerin Geçim Kaynakları Nelerdir?

Anadolu’da yaylak ve kışlak şekillerde yaşayan yörükler, geniş hayvan sürüleri sayesinde bulundukları yerlerdeki halkın et, yoğurt, peynir, yağ, süt gibi hayvansal gıda ihtiyaçlarının...

Mor Cepken Nedir?

Mor Cepken Nedir?

"Mor Cepken", Karacaoğlan türkülerinde geçer. Günümüzde Ege, Muğla, Antalya ve Toros yörüklüğünde yaşlı kadınlar tarafından hâlâ bilinir. Yörük kızlarının çeyiz bohçasına önce Mor Cepken konur...

Yörüklerin Tarihi Nedir? Nereden Gelmişlerdir?

Yörüklerin Tarihi Nedir? Nereden Gelmişlerdir?

Yörükler, Göktürk (Kutluk) Devletinin asli unsurlarından olarak Altay ve Tanrı dağlarında uzun süre huzur içinde yaşadı. Bu bölgede Kazak, Kırgız...

Siz Takipçilerimize Yörük kültürü Hakkında Daha Fazla Faydalı Bilgiler Verebilmek Amacı İle Antalya Gazipaşa güncel Haberler Olarak Yaptığımız Araştırmada Sn. Hakan Kutluay'ın Yazısını Paylaşmak İstedik;
 
Yörük Nedir, Kimlere Yörük Denir? "Hakan Kutluay"
Yörükler, dünyada bilinen en önemli göçebe topluluklardan biridir. Kendilerine has yaşam tarzı ve kültürleri ile ünlenmişlerdir. Günümüzde yörük kültürü maneviyatından hiçbir şey kaybetmese de, yörük yaşamı giderek kayboluyor.
 
Göçebe hayatını benimsemiş Türkmenlere (Oğuz Türkleri) yörük denir. Geçmişte Anadolu’da bulunan yayla ve kışla hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri de aynı şekilde ‘yörük’ olarak ifade edilirdi. Göçebe hayat tarzı, toplulukların soylarını devam ettirebilmek için belirsiz aralıklarla yer değiştirme alışkanlığını kapsamaktadır. Yörükler, coğrafi koşullara göre ovaya ya da dağa yerleşiyor, konargöçer bir yaşam biçimi sürüyorlardı. Yörük kelimesi, Türkçe ’de ‘yürümek’ kelimesinden türetilerek oluşturulmuştur. Ayrıca, bir sıfat olarak Meninski sözlüğünde de yerini almıştır.
 
Yörüklerin Geçmiş Yolculuğu
Tarihi bakımdan Yörük Kültürü Nedir dedigimizde bütün Oğuz kolundan olan Batı Türkleri ’ne ‘Türkmen’ denmiştir. Türkmenlere, Yörük denmesi ise; Türkiye’deki Türkmenlerin Osmanlı Devleti’ndeki İranlılardan ayırt edilebilmesi içindir. Osmanlı Devleti Kayı boyundandır. Yörükler, Akkoyunlu Devleti’nden ya da elde edilen beyliklerden gelen toplulukları oluşturuyordu. 
 
Orta Asya’dan göç ederek göçebe yaşam tarzını benimseyen Oğuzlar, İran’dan geçtikten sonra, Anadolu’ya geldiler. Anadolu’da alıştıkları hayata; yani göçebeliğin getirdiği yaşam tarzına devam ettiler. Aralarından yerleşik hayata geçmek isteyen de olmuştur. O dönemler Yörüklere, Türkmen yerine ‘Oğuzlar’ deniyordu. Anadolu Selçukluları döneminde yörükler ’den askeri güç olarak yararlanıldı.
 
 
Anadolu Türkleştirildikten sonra, çeşitli bölgelere dağılan Oğuz boyları önce ‘Türkmen’; sonra da ‘yörük’ ismini aldı. Osmanlı İmparatorluğu ise Balkanlar’da kazanılan topraklara sahip çıkması için yörükleri Rumeli’ye göndermiştir. Yörüklerin fethedilen yerlere gönderilmesi, daha sonra Osmanlı’nın düzenli politikası haline geldi.
 
Osmanlı Devleti, gerçekleştirdiği fetihlerin etkisini artırmak amacı başta olmak üzere çeşitli sebeplerle, yörükleri bu topraklara aktarmıştır. Bu Yörük grupları Rumeli’de orduya lojistik destek verecek şekilde yerleştirilmişlerdi. Bu sebeple onlara yörükler isminden sonra bir de ‘Evlad-ı Fatihan’ denmiştir.
 
Celali isyanlarının başlamasıyla, Anadolu’da bulunan yörüklerin düzeni bozulmaya başladı. Devlet, otoriteyi ele almak ve olası zararları önlemek amacıyla yörüklere mecburi yerleşmeye yönlendirdi. 1683 Viyana Seferi’nin olumsuz sonuçlanmasıyla, özellikle Anadolu’daki yörükler tamamen iskân edilmek istendi. Rumeli’dekilerden ise askeri anlamda fayda sağlandı.
 
Yörüklerle ilgili kanuni hükümler ilk kez Fatih Kanunnamesi ile konuşuldu. Buna göre yörük teşkilatı hem idari hem de askeri amaçlara göre düzenlenmişti. Kanunname’nin tam olarak düzenlenmesi ise Kanuni Devri’nin ortalarında gerçekleşti.
 
Gazipaşa Haberleri olarak Tavisyemiz Yörük Mutfağı Ve Yörük Yemekleri Hakkında Bilgi Edinmek İstiyorsanız Linki Tıklayınız...


WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı