loader

Türk Tarihi Nedir?

Türk Tarihi Nereden Başlar?
Göktürkler, tarihte Türk adı ile kurulmuş ilk devlettir. Hun İmparatorluğunun zayıflaması ve dağılmasından sonra 552 yılında Türk boyları arasında hakimiyet sağlanarak Göktür Devleti kurulmuştur. 745'te Uygurlar, İkinci Doğu Göktürk (Kutluk) Kağanlığını mağlup etmesiyle, Göktürk devleti yıkılmıştır.
Saka Türk Alp Ertunga-33

Saka Türk Alp Ertunga-33

İran Hint ve Keşmir, Bengladeş’e kadar uzanan coğrafyada günümüzde Muğal adı verilen Saka-Hun bakiyeleri Müslüman laşmış halklar olarak hayat sürmektedir. Bu Müslümanlaşmış halkların günümüzde çok önem..

Saka-Sak-İskit-Türk- 32

Saka-Sak-İskit-Türk- 32

2007 yılında Ant Türk Ocağı’ndan bir grupla yaptığımız Gagavuzya gezimizin sonlarında, Gagavuzya’dan çıkıp Moldova Başkenti Kişinev’de Mileşti Mici adında bir yeraltı mahzenine indik. Burası aslında yıllar önce..

Ukrayna’nın Hatırlattıkları- Stratejik Nüfus

Ukrayna’nın Hatırlattıkları- Stratejik Nüfus "Ali YILDIZ"

Milliyetçilik, milleti çok sevmek, onu içerde ve dışarda güçlü kılmak ve çağlar üzerinden sıçratarak medeni milletlerin en ön safına geçirmek ülküsünün adıdır. Öncelikle milliyetçiliğimiz başka ırk ve..

Ali Yıldız: Saka- Hurri- Urartu- Mezopotamya- Türk- 31

Ali Yıldız: Saka- Hurri- Urartu- Mezopotamya- Türk- 31

Doğu Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerinden bahsederken Urartuları ele alacağımız yazmıştık. Bunun sebebi, Urartuların bize bıraktıkları tarihi mirasın halen ayakta olmasıdır. Yani daha..

Ali Yıldız: Saka-Mezopotamya-Urartu-Türk-30

Ali Yıldız: Saka-Mezopotamya-Urartu-Türk-30

Eski çağlarda burası uçsuz bucaksız ormanları ile ünlüydü. Bu yaylanın içinden çıkıp kuzeye doğru Karadeniz’e akan Çoruh, Hazar’a dökülen Aras, önce batıya sonra kıvrılarak Karadeniz..

Saka- Sakavu- Sagay- Sakalı- Saganiyan- Osman Turan- Türk

Saka- Sakavu- Sagay- Sakalı- Saganiyan- Osman Turan- Türk

Sultan Mehmet Tapar tahta geçince Çavlı Sakavu ondan korktu. Sultan, Emir Mevdûd b. Altuntekin'i Çavh'nın üzerine gönderdi, fakat Çavlı ondan ka¬çıp bir yere kapandı. Mevdûd onu seki..

Saka-Sak-İran-Aryanlar-Aryenlerın Ortaya Çıkışı-Türk-28

Saka-Sak-İran-Aryanlar-Aryenlerın Ortaya Çıkışı-Türk-28

İran yaylalarından birlikte hareket eden “R” benzeşik gen grubundan bir kısım insanlar yarı yolda onlardan ayrılarak, Hazarın doğusunda günümüzdeki Mangışlak-Horezm üzerinden..

Saka- İskit- Dimitri Kantemir- Osmanlı- Türk-27

Saka- İskit- Dimitri Kantemir- Osmanlı- Türk-27

imitri Kantemir, Osmanlı Devletinin en geniş sınırlara ulaştıktan sonra durakladığı 17-18. Yüzyıllarda da yaşamış bir Romen Prensidir. Tek kelime ile müthiş bir adam. XVIII. yüzyıl Avrupa’sında ismi oku..

Sakalar-Gen Grupları-Türkler-26

Sakalar-Gen Grupları-Türkler-26

En eski Türk kavmi Sakalar nasıl oluştu? Bu soruyu cevaplandırmak için iki yol var; birincisi teoriler, ikincisi kayıtlar ve yazılı kaynaklar. İkinci yolu, yani yazılı kaynaklar kısmını iyi kullanabilmek için teorilerden hareket edeceğiz..

Saka-İskit-Tatar-Türk-25

Saka-İskit-Tatar-Türk-25

Uygur dilinde köy kâhyası anlamında kullanılan “çupan-çoban” kelimesi, ilkel anlamda yüksek manasını koruyarak Sinokorea’da(Kuzey Çin ve Kore) vekil sekreteri (bakan müsteşarı, müşaviri?) demek

Türk Kültüründe Çeyiz Geleneği

Türk Kültüründe Çeyiz Geleneği

Türklerin düğün geleneğinde çeyiz; gelinin ev ve mutfak eşyası, işlemeli ve dantel örtüleri, havluları, takı ve giysileridir; damadın düğün masrafları, başlık parası karşısında sunduğu eşyalardır. Bu eşyalar evlenene kadar sandık içinde..

Türk Tarihi Nedir?

Türk Tarihi Nedir?

Şimdi biz bunlara neden Saka denildiği üzerinde biraz durup, okuyucu yormadan ve sıkmadan Osmanlı ordu ve saray teşkilatında var olan bu hizmet sınıfının görevlerine bakacağız. Önce yazılı kaynaklardaki Saka-İskit

Saka- Sak- İskit- Kızılderili- Şaman- Kam- Türk-24

Saka- Sak- İskit- Kızılderili- Şaman- Kam- Türk-24

Günümüzde Yakut- Saha-Saka Türklerinin atalarının bundan 40.000 yıl önce buzul çağında kuzey doğu Asya’dan Bering boğazını geçerek kuzey Amerika’ya ulaştıkları ve Amerikan Yerlisi ..

Saka- Sak- Demirciler- Aryaniler- Türkler-23

Saka- Sak- Demirciler- Aryaniler- Türkler-23

Yakın yüzyıl araştırmacıları Sakaların, M.Ö yaklaşık 1000 yıllarında o günlerin bilinen dünyasının büyük bir kısmında hâkim olduklarını yazmışlardır. Ünlü eskiçağ bilim adamları, paleoli..

Saka-Sak-İskit-Ksenephon- Onbinlerin Dönüşü- Çoruh- Artvin- Pasinler- Erzurum- 22

Saka-Sak-İskit-Ksenephon- Onbinlerin Dönüşü- Çoruh- Artvin- Pasinler- Erzurum- 22

M.Ö. 499 ile 449 yılları arasında cereyan eden Pers- Yunan Savaşlarını anlatan bu eser sadece sözü edilen savaşlarla yetinmemiş, kuzey ülkelerine yaptığı seya..

Saka-Sak-İskit-Felsefe-Türk- 21

Saka-Sak-İskit-Felsefe-Türk- 21

Sakaları ve Türk tarihini bir bütün olarak ele aldığımızda onlardan güç alacağımız gerilme noktalarımız olduğunu görürüz. Sakalar-İskitler ve Tarih sadece savaşların kalıntıları ve anıları değildir. Türkleri sadece kahramanlıkları..

Saka-Sak-İskit-Türk-20

Saka-Sak-İskit-Türk-20

Toharlar, aşiretler arasında çıkan savaşlardan sonra bugünkü Çin-Doğu Türkistan bölgesine kuzeyden inerek yerleşen ve Çin kroniklerinde kendilerine Yüe-çi adı verilen Saka Türklerinin bir koludur ve dilleri de Saka Türkçesi..

Saka-Sak-İskit-Toharlar-Toharis- Tokar Yaylalarına -19

Saka-Sak-İskit-Toharlar-Toharis- Tokar Yaylalarına -19

Bu Yecüc-Mecüc tarifi Attila ve Cengiz Kağan zamanında daha da revaç bulmuştur. Ne yapmalı ki bu algı değiştirilemez. Bu böyle gider. İbrahim Hakkı Konyalı Yecüc- Mecüc denilen kavmin Türkler..

Skifler - Türkler- 18

Skifler - Türkler- 18

İranlıların ya da Hintlilerin sahip olduğu ayinden çok daha farklıdır, diğer Hintliler. Bu gelenekler Herodot tarafından tarif ediliyor, birçok kurgan kazısında izleri bulundu ama tamamen Aryan değil. vrasya bozkırındaki

Saka - Sak -i skit - Elam - Med - Türk -18

Saka - Sak -i skit - Elam - Med - Türk -18

Bu coğrafyada M.Ö.7000-6000 yıllarında ortaya çıkan Sakalar; farklı zaman ve çağlarda Hindistan’ın İndus nehri vadisine, bugünkü Gucarat Sultanlığına kadar güneye, Karadeniz..

Saka-Sak-İskit-Saki-Saka Suyu-Tahtacı-Türk-17

Saka-Sak-İskit-Saki-Saka Suyu-Tahtacı-Türk-17

Türklerin hayatında 4-5 bin yıllık bir zamandan bahsederken, çağlar ve coğrafyalar içinde o kadar değişik şeyler önümüze çıkıyor ki, bunları kronolojik bir sıra saçmalığına teslim edemeyiz.

Saka-Sak-İskit-Türk -16

Saka-Sak-İskit-Türk -16

Atatürk dönemi devlet adamlarından ve eski Başbakan Hasan Saka’nın Trabzonlu olduğunu, Saka oğulları sülalesi 'nden geldiğini ve 1934’te soyadı kanunu çıktığında atalarının unvanı olan Saka soyadını aldığını..

Saka-Sak-İskit-Türk-15

Saka-Sak-İskit-Türk-15

İran’ı bugünkü İran toprağı ve üzerinde yaşayan Farsların ataları Perslerin yaşam alanı olarak anlamak yanlıştır. Bizim bu yanlışa işaret etmemize rağmen gerçekte batılı bilim insanları ve araştırmacı 'ları çoğunlukla bu kalıbı kull..

Saka-Sak-İskit-Hun-Oğuz -14

Saka-Sak-İskit-Hun-Oğuz -14

M.Ö. birinci bin yıldan, en son olarak M.S. 14. Yüzyıla(Selçuklular devri) kadar geçen olaylarda Grekler, en son olarak kendilerine Türk denilen milleti en baştan beri tanıyorlardı. M.Ö. 8. Yüzyılda başlayan Grek-Türk..

Türk tarihi nereden başlar?
 
Göktürkler, tarihte Türk adı ile kurulmuş ilk devlettir. Hun İmparatorluğunun zayıflaması ve dağılmasından sonra 552 yılında Türk boyları arasında hakimiyet sağlanarak Göktür Devleti kurulmuştur. 745'te Uygurlar, İkinci Doğu Göktürk (Kutluk) Kağanlığını mağlup etmesiyle, Göktürk devleti yıkılmıştır.
 
Tarihteki ilk Türk kimdir?
 
Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir. Bilinen ilk Türk devleti İskitler'dir (Sakalar).
 
Türkler kaç bin yıldır var?
 
Bütün kültür unsurları Türklerin yaklaşık 15 bin yıldır dünya üzerinde olduğunu ve muhteşem bir medeniyet ortaya koyduğunu göstermektedir. Türkler gittikleri hemen her yerde kimlik kartlarını coğrafyaya yer isimleri ile de kazımışlardır.” En eski yazılı kaynakların M.Ö. 3000'den daha ileri gitmediğini hatırlatan Prof...
 
Türklerin soyu nereye dayanıyor?
 
Kaşgarlı Mahmud, yirmi boydan oluşan Türkler'in kökünün Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'e ve onun oğlu Türk'e dayandığını yazmaktadır. Bu durumun İbrahim Peygamber'in oğlu İshak'a, İshak'ın oğlu Esav'a ve onun oğlu Rum ve Rum'dan gelenlerin soyunun adlandırılmasına benzediğine dikkat çekmektedir.
 
Türkler ne zaman ortaya çıktı?
 
Türk toplumlarını teşkil eden “Amerind - Beyaz Irk” melezi Ön Türk'ler, tarih sahnesine iki koldan (Aral Gölü ve Tanrı Dağları) çıkmış, bu iki kol 4.000 Yıl önce ÖTÜKEN'de birleşerek yeni bir toplum oluşturmuştu. M.ö. 2.000 li yıllarda ortaya çıkan bu toplum artık Kendisine “Türk” demeye başlamıştır.
 
Türklerin kökeni nereden gelmektedir?
 
10. yüzyılda Orta Asya'dan, çoklukla İran üzerinden Anadolu topraklarına yerleşen Oğuz-Türkmen başta olmak üzere pek çok boy Türk adı altında toplanmıştır. Türk adı Orta Asya'da Türk ırkına mensup ve Türkçe konuşan toplulukların Göktürkler döneminden beri ortak adıdır.
 
Ilk Türk lideri kimdir?
 
Türkler, her dönemde etrafında birleşecekleri bir lider bulduklarında tarihin seyrini değiştirmek üzere gayret sarf etmişlerdir. Asya Hun Devleti'nin kurucusu Teoman bu liderlere ilk örnek. Akabinde adını tarih sayfalarına yazdıran Mete Han sahneye çıkacak ve MÖ 209'da Hun tahtına oturacaktı.
 
Türkler ne zaman Müslümanlığı kabul etti?
 
Türklerin İslamiyete geçiş dönemini 3 ana evreye ayırabiliriz: 1) Türklerin bireysel olarak İslamiyete geçişleri: 642 – 751 . 2) Grup halinde din değiştirme, orduda ve yönetimde görevler üstlenme: 751 – 868 . 3) Toplu din değişiklikleri ve ilk Müslüman Türk devletlerinin kuruluşları: 868 – 940.
 
Türkiye ismi ilk kez hangi kaynaklarda neresi için kullanılmıştır?
 
"Türkiye tabiri ilk kez 582 yılında Bizans tarihçisi tarafından Orta Asya için kullanıldı. 900'lü yıllarda da Peçenekler zamanında Karadeniz Kuzeyi'ne, Memlük devleti döneminde Mısır, Filistin, Suriye bölgesine 'Türkiye' denildi.
 
Türklerin en eski atası kimdir?
 
Nuh'un 3. oğul Yafes ise, bütün Türk boylarının atasıdır. Görüldüğü gibi, hadislerden ve Kur'andan önceki zamandaki Tevrat'ta da en büyük iltifata mazhar olmuş Yafes'in kabilesi Türklerdir. Hz. Nuh'un, en sevgili oğlu Yafes için ettiği dua, çok derin mânâlıdır ve olduğu gibi gerçekleşmiştir.
 
Türkiye ismi nereler için kullanılmıştır?
 
Yy) Bizans kaynaklarında “Türkiye” adı Orta Asya için yine aynı anlamda kullanılmışken lX. ... Yy da ise yine Batı kaynaklarında Batı Türkiye (Macaristan) ve Doğu Türkiye (Hazarların Ülkesi) olarak kullanılmıştır. Bu günkü Türkiye toprakları için “Türkiye” adı ilk defa Xll. Yy da yine Batı kaynaklarında yer almıştır.
 
Türk adı kaynaklarda hangi anlamlarda kullanılmıştır?
 
Kısaca belirtmek gerekirse; Türk sözü, eskiden Türkçe'de “güç, kuvvet, kudret” anlamlarına gelirdi[1]. Göktürk Kağanlığı'ndan sonra Türk (Türük) kelimesi, devletin asli milletini yani bir kavmi tanımlamak için kullanılmıştır[2].
 
Turk adının anlami nelerdir?
 
Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut'un “Divan-ı Lügati't-Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı”, eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir.
 
Bizans kaynaklarında Türk ne demek?
 
3. Türk kelimesi 5. Yüzyıla ait Pers metinlerinde “Turanlı” manasındadır. 4. 6. yüzyıla ait Bizans kaynağında ise “kudretli Hun” şeklinde geçmektedir. 5. Uygurlar döneminde Türk: “olgunluk çağı, güç, kuvvet, kudret, töreli, düzenli, nizamlı” anlamlarına gelmiştir.