loader

Türk Tarihi Nedir?

Türk Tarihi Nereden Başlar?
Göktürkler, tarihte Türk adı ile kurulmuş ilk devlettir. Hun İmparatorluğunun zayıflaması ve dağılmasından sonra 552 yılında Türk boyları arasında hakimiyet sağlanarak Göktür Devleti kurulmuştur. 745'te Uygurlar, İkinci Doğu Göktürk (Kutluk) Kağanlığını mağlup etmesiyle, Göktürk devleti yıkılmıştır.
Saka-Tacikistan -43

Saka-Tacikistan -43

Tacikistan, resmî adıyla Tacikistan Cumhuriyeti, 143.100 km² yüzölçümü ve 9.537.645 kişilik tahmini nüfusu ile Orta Asya'da denize çıkışı olmayan bir ülkedir. Komşuları güneyde Afganistan, batıda Özbekistan, kuzeyde..

Saka-Afganistan -42

Saka-Afganistan -42

Bir tıp doktorundan bu hacimde bir eser çıkınca benim de kendime güvenim geldi. Ben de onun gibi tarihçi değilim ya. Bu eseri okurken kitabın 128. Sayfasının altında bir dip notta Becce-i Saka isyanından bahsedilir. Hocanın kendisi..

Son Macar Turan 2022 Kurultayının Hatırlattıkları

Son Macar Turan 2022 Kurultayının Hatırlattıkları

Atalarımızın bahar aylarında seferlere başlayıp, yaz aylarında fethettikleri Tuna boyları gerçekten de uçsuz bucaksız ovalara, güzel meyve bahçelerine malik bir hayat alanı..Atalarımız bu işi biliyormuş.

Saka-İskit Altınları Deli Petro-Rusya-41

Saka-İskit Altınları Deli Petro-Rusya-41 "Ali YILDIZ"

Takılar, süs eşyaları ve maskelerden oluşan İskit altınlarının sergilendiği sırada, Kırım, Rusya tarafından ilhak edildi. Bunun üzerine Ukrayna hükümeti, Kırım'ın kendilerine bağlı olduğu gerekçesiyle altın..

Sakalar-İskit Altınları-40

Sakalar-İskit Altınları-40

İskit Altınları Sakaların doğuşu ile başlayan bir efsanevi materyal. Buna sahip olan aynı zamanda ülkeye ve zamana hükmediyor. Şimdi Altın’ın Türkler ve onların ataları için ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir.

Sakalar-İskitler-İskit Altınları-39

Sakalar-İskitler-İskit Altınları-39

İskitler kökenlerini şöyle gösterirler. Bu ülke boştu, burada ilk önce Targiatos adında bir adam doğdu. Bu Targiatos’un babası Zeus, anası da Borystenes ırmağının kızıymış. Bunun üç çocuğu..

Sakalar-38

Sakalar-38

Sakalar kendilerinden sonra gelen hangi kavimlere benzemektedir? Bu benzerliklerin etnik veya sosyolojik bir sürekliliği var mıdır? İşte buradan başlayarak Sakaları nasıl bilirdiniz sorusuna cevap arayacağız. Toplumun kimliğini..

Sakalar-37

Sakalar-37

Batı Türkleri Oğuzlar bu konuda hiçbir örnek veremediler. Şimdi bir şeye dikkat çekiyorum: Afrasyab’ın Alp Er Tonga olduğunu Karahanlılar biliyor, Uygurlar biliyor da Oğuzlar yani Anadolu Türkleri bilmiyor. Neden?

Sakalar-36

Sakalar-36 "Ali YILDIZ"

Buna göre destani şahsiyet İran Hükümdarı Minuçihr ölmeden önce oğlu Nevzer’e bazı nasihatlerde bulundu. “Ey oğul, başın sıkışınca Zal’den ve Sam’dan yardım iste. Zal’in kökünden çıkacak genç ağaçtan dallar ve budak..

Sakalar- 35

Sakalar- 35

MÖ.989 senesine ait bir Çin kaydına göre “Sü’lerden ve Jong’lardan bahsedildiği görülmektedir. Çinlilerden Jin sülalesinin hükümdarı bu Sü-Jong’larla (Xu-Rong)savaştı. Aynı Çin kaynaklarına göre MÖ...

Saka-Massaget-Türk-34

Saka-Massaget-Türk-34

Kendi tarihimize ait bilgileri başka kaynaklardan öğrenince kafamız karışıp, bu üçlemenin hangisi gerçek, hangisi efsane onları anlamakta güçlük çekiyoruz. Neyse ki eleştirilse bile hissiyatımız bize bazı ipuçları veriyor.

Saka Türk Alp Ertunga-33

Saka Türk Alp Ertunga-33

İran Hint ve Keşmir, Bengladeş’e kadar uzanan coğrafyada günümüzde Muğal adı verilen Saka-Hun bakiyeleri Müslüman laşmış halklar olarak hayat sürmektedir. Bu Müslümanlaşmış halkların günümüzde çok önem..

Saka-Sak-İskit-Türk- 32

Saka-Sak-İskit-Türk- 32

2007 yılında Ant Türk Ocağı’ndan bir grupla yaptığımız Gagavuzya gezimizin sonlarında, Gagavuzya’dan çıkıp Moldova Başkenti Kişinev’de Mileşti Mici adında bir yeraltı mahzenine indik. Burası aslında yıllar önce..

Ukrayna’nın Hatırlattıkları- Stratejik Nüfus

Ukrayna’nın Hatırlattıkları- Stratejik Nüfus "Ali YILDIZ"

Milliyetçilik, milleti çok sevmek, onu içerde ve dışarda güçlü kılmak ve çağlar üzerinden sıçratarak medeni milletlerin en ön safına geçirmek ülküsünün adıdır. Öncelikle milliyetçiliğimiz başka ırk ve..

Ali Yıldız: Saka- Hurri- Urartu- Mezopotamya- Türk- 31

Ali Yıldız: Saka- Hurri- Urartu- Mezopotamya- Türk- 31

Doğu Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerinden bahsederken Urartuları ele alacağımız yazmıştık. Bunun sebebi, Urartuların bize bıraktıkları tarihi mirasın halen ayakta olmasıdır. Yani daha..

Ali Yıldız: Saka-Mezopotamya-Urartu-Türk-30

Ali Yıldız: Saka-Mezopotamya-Urartu-Türk-30

Eski çağlarda burası uçsuz bucaksız ormanları ile ünlüydü. Bu yaylanın içinden çıkıp kuzeye doğru Karadeniz’e akan Çoruh, Hazar’a dökülen Aras, önce batıya sonra kıvrılarak Karadeniz..

Saka- Sakavu- Sagay- Sakalı- Saganiyan- Osman Turan- Türk

Saka- Sakavu- Sagay- Sakalı- Saganiyan- Osman Turan- Türk

Sultan Mehmet Tapar tahta geçince Çavlı Sakavu ondan korktu. Sultan, Emir Mevdûd b. Altuntekin'i Çavh'nın üzerine gönderdi, fakat Çavlı ondan ka¬çıp bir yere kapandı. Mevdûd onu seki..

Saka-Sak-İran-Aryanlar-Aryenlerın Ortaya Çıkışı-Türk-28

Saka-Sak-İran-Aryanlar-Aryenlerın Ortaya Çıkışı-Türk-28

İran yaylalarından birlikte hareket eden “R” benzeşik gen grubundan bir kısım insanlar yarı yolda onlardan ayrılarak, Hazarın doğusunda günümüzdeki Mangışlak-Horezm üzerinden..

Saka- İskit- Dimitri Kantemir- Osmanlı- Türk-27

Saka- İskit- Dimitri Kantemir- Osmanlı- Türk-27

imitri Kantemir, Osmanlı Devletinin en geniş sınırlara ulaştıktan sonra durakladığı 17-18. Yüzyıllarda da yaşamış bir Romen Prensidir. Tek kelime ile müthiş bir adam. XVIII. yüzyıl Avrupa’sında ismi oku..

Sakalar-Gen Grupları-Türkler-26

Sakalar-Gen Grupları-Türkler-26

En eski Türk kavmi Sakalar nasıl oluştu? Bu soruyu cevaplandırmak için iki yol var; birincisi teoriler, ikincisi kayıtlar ve yazılı kaynaklar. İkinci yolu, yani yazılı kaynaklar kısmını iyi kullanabilmek için teorilerden hareket edeceğiz..

Saka-İskit-Tatar-Türk-25

Saka-İskit-Tatar-Türk-25

Uygur dilinde köy kâhyası anlamında kullanılan “çupan-çoban” kelimesi, ilkel anlamda yüksek manasını koruyarak Sinokorea’da(Kuzey Çin ve Kore) vekil sekreteri (bakan müsteşarı, müşaviri?) demek

Türk Kültüründe Çeyiz Geleneği

Türk Kültüründe Çeyiz Geleneği

Türklerin düğün geleneğinde çeyiz; gelinin ev ve mutfak eşyası, işlemeli ve dantel örtüleri, havluları, takı ve giysileridir; damadın düğün masrafları, başlık parası karşısında sunduğu eşyalardır. Bu eşyalar evlenene kadar sandık içinde..

Türk Tarihi Nedir?

Türk Tarihi Nedir?

Şimdi biz bunlara neden Saka denildiği üzerinde biraz durup, okuyucu yormadan ve sıkmadan Osmanlı ordu ve saray teşkilatında var olan bu hizmet sınıfının görevlerine bakacağız. Önce yazılı kaynaklardaki Saka-İskit

Saka- Sak- İskit- Kızılderili- Şaman- Kam- Türk-24

Saka- Sak- İskit- Kızılderili- Şaman- Kam- Türk-24

Günümüzde Yakut- Saha-Saka Türklerinin atalarının bundan 40.000 yıl önce buzul çağında kuzey doğu Asya’dan Bering boğazını geçerek kuzey Amerika’ya ulaştıkları ve Amerikan Yerlisi ..

Türk tarihi nereden başlar?
 
Göktürkler, tarihte Türk adı ile kurulmuş ilk devlettir. Hun İmparatorluğunun zayıflaması ve dağılmasından sonra 552 yılında Türk boyları arasında hakimiyet sağlanarak Göktür Devleti kurulmuştur. 745'te Uygurlar, İkinci Doğu Göktürk (Kutluk) Kağanlığını mağlup etmesiyle, Göktürk devleti yıkılmıştır.
 
Tarihteki ilk Türk kimdir?
 
Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir. Bilinen ilk Türk devleti İskitler'dir (Sakalar).
 
Türkler kaç bin yıldır var?
 
Bütün kültür unsurları Türklerin yaklaşık 15 bin yıldır dünya üzerinde olduğunu ve muhteşem bir medeniyet ortaya koyduğunu göstermektedir. Türkler gittikleri hemen her yerde kimlik kartlarını coğrafyaya yer isimleri ile de kazımışlardır.” En eski yazılı kaynakların M.Ö. 3000'den daha ileri gitmediğini hatırlatan Prof...
 
Türklerin soyu nereye dayanıyor?
 
Kaşgarlı Mahmud, yirmi boydan oluşan Türkler'in kökünün Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'e ve onun oğlu Türk'e dayandığını yazmaktadır. Bu durumun İbrahim Peygamber'in oğlu İshak'a, İshak'ın oğlu Esav'a ve onun oğlu Rum ve Rum'dan gelenlerin soyunun adlandırılmasına benzediğine dikkat çekmektedir.
 
Türkler ne zaman ortaya çıktı?
 
Türk toplumlarını teşkil eden “Amerind - Beyaz Irk” melezi Ön Türk'ler, tarih sahnesine iki koldan (Aral Gölü ve Tanrı Dağları) çıkmış, bu iki kol 4.000 Yıl önce ÖTÜKEN'de birleşerek yeni bir toplum oluşturmuştu. M.ö. 2.000 li yıllarda ortaya çıkan bu toplum artık Kendisine “Türk” demeye başlamıştır.
 
Türklerin kökeni nereden gelmektedir?
 
10. yüzyılda Orta Asya'dan, çoklukla İran üzerinden Anadolu topraklarına yerleşen Oğuz-Türkmen başta olmak üzere pek çok boy Türk adı altında toplanmıştır. Türk adı Orta Asya'da Türk ırkına mensup ve Türkçe konuşan toplulukların Göktürkler döneminden beri ortak adıdır.
 
Ilk Türk lideri kimdir?
 
Türkler, her dönemde etrafında birleşecekleri bir lider bulduklarında tarihin seyrini değiştirmek üzere gayret sarf etmişlerdir. Asya Hun Devleti'nin kurucusu Teoman bu liderlere ilk örnek. Akabinde adını tarih sayfalarına yazdıran Mete Han sahneye çıkacak ve MÖ 209'da Hun tahtına oturacaktı.
 
Türkler ne zaman Müslümanlığı kabul etti?
 
Türklerin İslamiyete geçiş dönemini 3 ana evreye ayırabiliriz: 1) Türklerin bireysel olarak İslamiyete geçişleri: 642 – 751 . 2) Grup halinde din değiştirme, orduda ve yönetimde görevler üstlenme: 751 – 868 . 3) Toplu din değişiklikleri ve ilk Müslüman Türk devletlerinin kuruluşları: 868 – 940.
 
Türkiye ismi ilk kez hangi kaynaklarda neresi için kullanılmıştır?
 
"Türkiye tabiri ilk kez 582 yılında Bizans tarihçisi tarafından Orta Asya için kullanıldı. 900'lü yıllarda da Peçenekler zamanında Karadeniz Kuzeyi'ne, Memlük devleti döneminde Mısır, Filistin, Suriye bölgesine 'Türkiye' denildi.
 
Türklerin en eski atası kimdir?
 
Nuh'un 3. oğul Yafes ise, bütün Türk boylarının atasıdır. Görüldüğü gibi, hadislerden ve Kur'andan önceki zamandaki Tevrat'ta da en büyük iltifata mazhar olmuş Yafes'in kabilesi Türklerdir. Hz. Nuh'un, en sevgili oğlu Yafes için ettiği dua, çok derin mânâlıdır ve olduğu gibi gerçekleşmiştir.
 
Türkiye ismi nereler için kullanılmıştır?
 
Yy) Bizans kaynaklarında “Türkiye” adı Orta Asya için yine aynı anlamda kullanılmışken lX. ... Yy da ise yine Batı kaynaklarında Batı Türkiye (Macaristan) ve Doğu Türkiye (Hazarların Ülkesi) olarak kullanılmıştır. Bu günkü Türkiye toprakları için “Türkiye” adı ilk defa Xll. Yy da yine Batı kaynaklarında yer almıştır.
 
Türk adı kaynaklarda hangi anlamlarda kullanılmıştır?
 
Kısaca belirtmek gerekirse; Türk sözü, eskiden Türkçe'de “güç, kuvvet, kudret” anlamlarına gelirdi[1]. Göktürk Kağanlığı'ndan sonra Türk (Türük) kelimesi, devletin asli milletini yani bir kavmi tanımlamak için kullanılmıştır[2].
 
Turk adının anlami nelerdir?
 
Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut'un “Divan-ı Lügati't-Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı”, eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir.
 
Bizans kaynaklarında Türk ne demek?
 
3. Türk kelimesi 5. Yüzyıla ait Pers metinlerinde “Turanlı” manasındadır. 4. 6. yüzyıla ait Bizans kaynağında ise “kudretli Hun” şeklinde geçmektedir. 5. Uygurlar döneminde Türk: “olgunluk çağı, güç, kuvvet, kudret, töreli, düzenli, nizamlı” anlamlarına gelmiştir.