loader

Özgür Düşünce...

Özgür Düşünce Nedir? Doğal zorunluluk karşısında insan özgürlüğü sorununa ilk bilimsel yaklaşımı başlatan XVII. Yüzyıl Hollandalı düşünürü Baruch Spinoza; özgürlüğü düşüncede bulur. Ona göre her şeyi anlamak özgür olmaktır. Açık düşünceye kavuşan insanın tutsaklığı yok olur. İnsanlar bilmediklerinin tutsağıdırlar. Bilgilenince özgürleşirler...
Özgür Düşünce Ne Demektir? Nasıl Uygulanır?

Özgür Düşünce Ne Demektir? Nasıl Uygulanır?

Farklı fikirlerin tartışılmasını, eleştirilmesini ve değiş tokuş edilmesini sağlar. Bu şekilde toplum, daha geniş bir perspektif kazanabilir, yenilikler ortaya çıkabilir ve sorunlar daha etkili bir..

Sanal Alemin Maskarası Olmuşuz!

Sanal Alemin Maskarası Olmuşuz!

Facebook'da, instagram'da 2-3 bin arkadaşı olanlar var ve maharetmiş gibi bu kadar çok sanal arkadaşı olmasıyla övünüyor. Daha önce hiç tanışmadığımız ama bir tanıdığımızın vesilesi ile...

Kimse Gidemez

Kimse Gidemez "Zeyyat ŞAHİN"

Alıp başını gitmelere dayanamam, alıp başını gidenlere kıyamam. Ebedi sürgündür alıp başını gidenler, gittikleri hey yerde onları hüzünler bekler. Kendimizden sürgün olmak mümkün değilse; bitmez yollara çıkmaktır..

Osman Uysal; Başkası Olma Kendin Ol

Osman Uysal; Başkası Olma Kendin Ol

Ne yazık ki bunun gerçekleşmesi bir yüzyıla yaklaşan Cumhuriyet tarihimizde hiç bu kadar uzak olmamıştı. Yani toplumumuz hiçbir zaman bugünkü kadar kutuplaşmamıştı.

Parsel Parsel Satmak

Parsel Parsel Satmak

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir B.Ş.B.’leri olmak üzere pek çok belediye yönetiminin halkın mesajını dikkate aldıkları görülmektedir. Nitekim bunun bir sonucu olarak bu belediyelerin halk desteği artarak devam etmektedir. An

Zillet Cephesi’nin, Söylemek İsteyip Söyleyemedikleri…

Zillet Cephesi’nin, Söylemek İsteyip Söyleyemedikleri…

Zillet cephesinin ortaya koymuş olduğu temel ilkeler ve hedefler bildirisi, ülkemizin geleceği ve çıkarları için hiçbir anlam ifade etmediği gibi basın bildirisinde yer alan ifadelerin altında yatan..

Türk Milleti’nin Düşmanları ve Türki Devleti’nin Politikaları

Türk Milleti’nin Düşmanları ve Türki Devleti’nin Politikaları

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ve Müslüman - Türk Milleti’nin Düşmanları, Türkiye'nin Nasıl Bir Politika İçinde Olmasını İsterdi? Sorusu Üzerinden İçimizdeki İşbirlikçileri Tanımak…

Abdülhamid Han Düşmanlığı 'ndan, Erdoğan Karşıtlığı-...

Abdülhamid Han Düşmanlığı 'ndan, Erdoğan Karşıtlığı-...

Cihana hükmeden kutlu devlet lerimizden DEVLET-İ ALİYYE’nin hakanı ABDÜLHAMİD HAN’ı devirmek için toplanan Ermeni- Rum- Bulgar ve Yahudi isyancılarla birlikte hareket eden Türklüğü..

Misak-ı Milli’ye Uzanan Yolda Amerikanın Kaçınılmaz Hezimeti

Misak-ı Milli’ye Uzanan Yolda Amerikanın Kaçınılmaz Hezimeti

Bilinmelidir ki ne Irak’ın ne de Suriye’nin toprak bütünlüğü gibi bir husus söz konusu olmadığı gibi bu topraklarda gerçek anlamda bir devlet hakimiyeti de bulunmamak tadır. Irak- Suriye gibi devlet..

Komisyonculuktan Müşavirliğe, Müşavirlikten Nereye ?

Komisyonculuktan Müşavirliğe, Müşavirlikten Nereye ?

14 yıl önce yazdığım yazıyı sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Bizler bu gidişi tersine çevirebilmek için elimizi taşın altına soktuk. Ama bizim gücümüz taşı yerinden kaldırmaya yetmez. Sizler...

Sözde Milliyetçi Bir Partinin Battığı Zillet Çukuru…

Sözde Milliyetçi Bir Partinin Battığı Zillet Çukuru…

Ülkemizi, geçmişte önce İngiliz hegemonyasına sonrasında ise ABD hegemonyasına açan, günümüzde ise içi boş Atatürkçülük kavramı üzerinden salvolar atarken, R.Tayyip Erdoğan düşmanlığı..

Dünya Ticaretinin Gelecek Perspektifine İlişkin Stratejik Çekişmeler…

Dünya Ticaretinin Gelecek Perspektifine İlişkin Stratejik Çekişmeler…

Ülkelerin, değerli maden başta olmak üzere çeşitli şekillerde gerçekleştirecekleri blokaj ya da finans sağlama yöntemlerine bağlı olarak kendilerine tahsis edilecek

İhanet Şebekelerinin; Ülkemizdeki, Psikolojik Savaş Mahiyetindeki Faaliyetleri...

İhanet Şebekelerinin; Ülkemizdeki, Psikolojik Savaş Mahiyetindeki Faaliyetleri...

Bu konuda siyasi olarak faaliyete geçen muhalif yapılar; Merkez Bankasındaki 128 milyar Dolar nerede? Doğu Akdeniz’de neden bulunmuyoruz, S – 400’ler..

Gerçekten Adaletin Yokmuş Yalan Dünya

Gerçekten Adaletin Yokmuş Yalan Dünya "Fatih Yılmaz"

Ekonomik olarak, askeri olarak, siyasi olarak güçlü olan haydut devletler yüzde yüz haksız da olsa, karşılarındaki yüzde yüz haklı da olsa kimseyi dinlemiyor, ezip geçiyor. Demokrasi, insan hak..

İşbirlikçi Muhalefet İlişkileri

İşbirlikçi Muhalefet İlişkileri

ABD ve Türkiye arasında şekillenmeye başlayan bu adı konulmamış düşmanlık politikası, Türkiye’nin varlık bilinci kazanmasına ve bu bilinç dahilinde bünyesini saran prangalardan kurtularak yeni bir güç merke..

Kadının Mevsimi Yok...

Kadının Mevsimi Yok...

Duygu Asene’ya sorsanız “kadının adı yok”. Attila İlhan sa “Ne kadınlar sevdim zaten yoktular” der. Adı olmayan kadının mevsimi mi olur? Hayattan sürgün edilmiş kadını hangi mevsim barındırır, adı olmayan kadın hangi mev..

Küresel Savaş Ve Türkiye’nin Stratejik Perspektifi

Küresel Savaş Ve Türkiye’nin Stratejik Perspektifi

Yeni dünya düzeninin ana eksenin, ABD// İngiltere ve yandaşlarıyla, Çin arasındaki teşkil edilecek göstermelik bir karşıtlık üzerinden şekillendirilmeye çalışıldığını da meselenin başında anlamak.

İnsanların Bazı Sorunlarının Yaşama Ve Siyasete Yansıması

İnsanların Bazı Sorunlarının Yaşama Ve Siyasete Yansıması

İnsana ait sorunların, onun varlığından ve yaratılış nedeninden bağımsız olarak düşünülebilmesi ve anlamlı bir değerlendirmeye tabi tutulması ise aklen gereksizlik içermektedir. Zeka kapasitesi...

Küresel Güç Merkezleri’nin Yeni Stratejisi;

Küresel Güç Merkezleri’nin Yeni Stratejisi;

İkinci Dünya Savaşı’nda Amerika Birleşik Devletleri’nin yardımıyla mutlak bir mağlubiyetten kurtulmuş olan İngiltere’nin, bu tarihten sonraki bölgesel stratejisi ; Almanya ve Fransa’nın yeni bir askeri..

Türkiye'nin Rusya'ya Karşı Üstünlükleri ve Küresel Stratejisi

Türkiye'nin Rusya'ya Karşı Üstünlükleri ve Küresel Stratejisi

Günümüz konjonktüründe küresel strateji tahtasında, çok az insanın gördüğü ve anladığı bir problem oluşmuş ve dünyayı ciddi biçimde etkilemeye başlamıştır. Küreselciler, ABD ve müttefikleri ile Çin ve mü

Ne Versa Köyde Varmış, Şehir Hayatı Psikolojimizi Bozdu...

Ne Versa Köyde Varmış, Şehir Hayatı Psikolojimizi Bozdu...

40 yıl öncesinden bahsediyorum, hayatın çok zor olduğu, yiyecek ekmeğin bile zor bulunduğu bir dönemdi. 1980 ihtilali öncesi ve sonrası ülkenin durumu çok karışıktı, sağ-sol kavgası..

Fatiha Suresi’nin Öngördüğü Bilinç Seviyesi…

Fatiha Suresi’nin Öngördüğü Bilinç Seviyesi…

Ulaşılması gereken üçüncü bilinç noktasında insan, Yüce Rabbinin kendisini var etmesinden başlamak üzere ; yaradılışı, kendisi için takdir edilen ve edilmeyen şeyler, beklentileri kendisi için ortaya..

Acziyetin Ve İhanetin Örneği

Acziyetin Ve İhanetin Örneği

Herkes tarafından görülebildiği üzere ülkemizde ağır kış koşulları etkili olmaya başlamış ve bu bağlamda doğalgaz talebimiz de artmıştır. Ülkemizin doğalgaz sağlayıcılarından olan İran ise fırsattan istifade ederek ve...

Küresel Güç'te Dinamikler Ve İç Siyasete Etkileri...

Küresel Güç'te Dinamikler Ve İç Siyasete Etkileri...

Tarihi geçmişi itibariyle, dünyanın büyük bölümü üzerinde çok yönlü etki oluşturabilecek kapasiteye sahip bir devlet olduğunu, Avrupa’nın, doğalgaz ihtiyacını karşılayan en önemli merkez..

Özgür Düşünce Nedir?
Doğal zorunluluk karşısında insan özgürlüğü sorununa ilk bilimsel yaklaşımı başlatan XVII. Yüzyıl Hollandalı düşünürü Baruch Spinoza; özgürlüğü düşüncede bulur. Ona göre her şeyi anlamak özgür olmaktır. Açık düşünceye kavuşan insanın tutsaklığı yok olur. İnsanlar bilmediklerinin tutsağıdırlar. Bilgilenince özgürleşirler. ‘’Özgür insan us ilkelerine göre yaşayan insandır’’. Bu anlayış XVIII. Yüzyıl Alman idealistleri [Fichte, Schelling, Hegel] tarafından geliştirilmiştir. 
 
Hegel özgürlüğü ‘’bilincine varılmış zorunluluk’’ olarak tanımlamış ve birbirine karşıt sayılan bu iki kavram arasındaki diyalektik bağımlılığı göstermeye çalışmıştır. Ancak bu metafizikçiler de yanlış bir alanda, zorunluluğu ancak düşüncenin zorunlu olarak gelişmesi olarak anlıyorlar ve özgürlüğün ruhsal alanda gerçekleştirildiğini ileri sürüyorlardı. İnsan yaşamının özdeksel koşullarından ve bu koşullarla zorunlu olarak belirlendiğinden habersiz idiler. 
 
İnsanlığın Özgürlüğünü bilimsel olarak çözümleyen ilk öğreti XIX. Yüzyılın ikinci yarısında oluşan bilimsel felsefedir. Bu çözüm: "Zorunluluk, doğanın ve toplumun nesnel ve özdeksel yasalarına boyun eğme" zorunluluğudur. İnsanlar doğaüstü varlıklar değildir. İnsanlar toplum üstü varlıklar da değildir. 
 
İnsanlar; doğa yasalarını da, içinde yaşadıkları toplum yasalarını da dışlayamazlar, insanlar bu yasaları tanıyıp, ne olduklarını ve nasıl işlediklerini öğrendikçe bu yasaları alt edebilirler ve böylece özgürleşebilirler. İnsanlar genel çekim yasasını ortadan kaldıramazlar, ama aerodinamiği bularak genel çekimi alt ederler ve göklere yükselebilen uçaklar yaparlar. Bilim ve tekniğin günümüze kadar gelen ve süren gelişmeleri bunun sayısız örneklerini yansıtmaktadır.
 
Özgür Düşünce Kavramı...
 
1- Düşünmek korkunç bir yetenektir. Kişinin kaderi ve birçok kez de başkalarının kaderi insanın düşünce tarzına bağlıdır
2- Düşünce günümüze değin gelişmiştir ve hala da gelişmektedir. Maddesel nesnelerden fışkırıp soyutlaşmaya doğru yönelmiş, bilinç, erdemler ve ahlak kavramlarına ulaşmıştır.
3- Düşüncenin iki esası, dayanağı vardır: Bilinçli düşünce ve bilinçaltı.
4- Düşünce; insanın ölüm cezası korkusu, hastalık gibi fiziksel köleliklere boyun eğmeyen, değişmez bir disipline bağlanmaya zorlanamayan, sosyal baskılardan etkilenmeyen belki de tek öğesidir.
5- İnsan Hakları Beyannamesi ile toplum; insana tam bir özgürlük içinde düşünme ve konuşma hakkını bahşeder. Diğer taraftan aynı toplum insanı sürekli olarak baskı altında tutar.
6- Düşünce akıcı olma niteliğine sahiptir.
7- Duyguların, anıların, durumların kendi aralarındaki fikir ilişkileri ve benzerlikleri ile sebep-sonuç etkileşimleri anında bir tepkimeye girer, ortaya çıkan anlık sonuç bizin bu birikimimize ve birikimimizi o an nasıl yorumladığımıza bağlıdır.
8- Düşünce değişkendir ve yönlendirilebilir.
9- Olayların akış sırası, gelişme şekli, bizin o andaki duygularımız, şartlanmalarımız, tecrübelerimiz, sembollerin bizde oluşturduğu farklı etkiler ve benzeri gibi nedenlerle aynı olay sonucunda farklı kişilerde farklı düşünceler oluşabileceği gibi aynı kişide farklı zamanlarda farklı düşünceler de oluşabilir.
 
Özgür Düşünce Nedir?
Medya, çevremizdekiler, toplum kuralları yada doğa şartlarının bizi yönlendirmesi sonucunda, şartlanmışlık yada bilinçli olarak kısıtlı bilgilendirilmişliğin ışığında elde ettiğimiz bilgileri yorumlamak mı?
 
Birtakım çevrelerin ulaşmamızı istediği yorumlara gidiş yolu mu?
Düşünmeyi bir sanat haline getirebilmek mi?
“özgür düşünce”; düşünmeyi bir sanat haline getirebilmektir.