loader

Özgür Düşünce...

Özgür Düşünce Nedir? Doğal zorunluluk karşısında insan özgürlüğü sorununa ilk bilimsel yaklaşımı başlatan XVII. Yüzyıl Hollandalı düşünürü Baruch Spinoza; özgürlüğü düşüncede bulur. Ona göre her şeyi anlamak özgür olmaktır. Açık düşünceye kavuşan insanın tutsaklığı yok olur. İnsanlar bilmediklerinin tutsağıdırlar. Bilgilenince özgürleşirler...
İnsan Ve Yaşam Felsefesinin Sinir Uçları…

İnsan Ve Yaşam Felsefesinin Sinir Uçları…

İlahi imtihan açısından insanın yaptıklarına değer kazandıran şey, vasıflarına uygun olarak yaratıcısının varlığına inanmaktan ve onun bildirdiklerini kabul...

Küresel Perspektif Ve Etki Karşısında, Mısır Ve İran...

Küresel Perspektif Ve Etki Karşısında, Mısır Ve İran...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Erdoğan’ın liderliğinde ve Cumhur İttifakı’nın desteğinde oluşturmuş olduğu yönetim anlayışı ile küresel güç olma yolunda hızla...

Peki Dünyayı Birbiri İle Savaştıranlar Kimlerdir?

Peki Dünyayı Birbiri İle Savaştıranlar Kimlerdir?

Peki dünyayı birbirine katanlar, Kavanozu sallayanlar kimler? karıncalar savaşı & insanlar savaşı. osyal medya aracılığıyla gerekse de başka ortamlarda normalde hiç...

35 Yaşından Sonra Dikkate Alınacak Öğütler;

35 Yaşından Sonra Dikkate Alınacak Öğütler;

Öfke ve sinirden uzak dur, kızmayı ve küsmeyi terk et, işleri zorlaştır 'ma, rahatsız edici durumlardan kaçın. Tüm bunlar; sağlığını elinden alır, moralini bozar, psikolojini...

Türkiye Ve Soğuk Savaş Stratejisi…

Türkiye Ve Soğuk Savaş Stratejisi…

Kısa ve net olarak ifade etmek gerekirse, stratejik çıkarlara ilişkin farklılıklar ile milli altyapı ve dini altyapı üzerinden şekillenen gerilimler dikkate alındı...

Cefa...

Cefa...

Mevlana’nın “Yolcu kalbe yürü!” haykırışı ile başlayan yolculuğunu dingin okyanusları andırırcasına söylenmiş; “ Hamdım, yandım, piştim” sözüyle bitirişini. Kalbe yürümek cefaya talim olmaktır...

Düş Yolculuğu...

Düş Yolculuğu...

Uzun zaman var ki, bir yolculuk düşlerim. Yapayalnız çıkılan bir yolculuk... Yalnızlıkla başlayan ve yalnızlığı yapayalnız taşıyan bir yolculuk... Alıp başımı gitmek isterim. Bulduğum ilk trene...

Dünya Güçler Dengesinin Gelişim Yönü Işığında Kadim Güçler

Dünya Güçler Dengesinin Gelişim Yönü Işığında Kadim Güçler

Küresel hakimiyetini günümüze değin herhangi bir ciddi zaafiyet göstermeden devam ettiren ABD, küresel para baronlarının kendilerine yeni üs olarak..

Bozkurt Soyunun Temsilcisi Müslüman & Türk Milletine...

Bozkurt Soyunun Temsilcisi Müslüman & Türk Milletine...

Avrupalılar 'ın Kendileri Gibi Çakal Soyundan Gelen Yunanlıların Boynuna Geçirdiği Kement, Bozkurt Soyunun Temsilcisi Müslüman - Türk Milleti...

Anneler Ay Yüzlüdür...

Anneler Ay Yüzlüdür...

Anneler, yorgun süvarilerin terkisinde beyaz bir gelinlikle başladıkları hayata, Tanrı katında beyazlar içinde bir melek olarak devam ederler. Süvariler, atlarının terkisinde bir kraliçe...

Kadının Mevsimi Yok...

Kadının Mevsimi Yok...

Belki de kadını mevsimlerden sürdüğümüz için her mevsim katlanılmaz bir hal alıyor. Ve belki de bu yüzden kışlar çok soğuk, yazlar katlanılmaz derecede sıcak geçiyor. Çünkü dokunduğu..

Türkiyenin Geçmişinden Büyük Türkiye Geleceğine Yansımalar

Türkiyenin Geçmişinden Büyük Türkiye Geleceğine Yansımalar

Müslüman- Türk kimliğine yabancı, ülkesine hiçbir aidiyet bağı taşımayan, bilinç ve fikir yoksunu, bilgi kirliğine maruz kalarak muhakeme yeteneğini kaybetmiş, milletimiz için yapılan...

Güz.....

Güz.....

Güzdür, mevsimlerin en hüzünlüsüdür; ruhumuza indirilmiş gürzdür. Ruhumuz darmadağın, ruhumuz sızılar içindedir; çünkü güzdür, poyraz mevsimidir, zemheri öncesidir. Halimiz yoktur yaşa..

Olması Gereken Askeri Perspektifimiz...

Olması Gereken Askeri Perspektifimiz...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, günümüzdeki askeri kapasitesi itibariyle dahi dünyanın en güçlü ordularından birisine sahip bulunmakta. Sedat Çetinkaya...

Yol Arkadaşı Ve Küresel Devlet Stratejisi’ne Ortak Olmak…

Yol Arkadaşı Ve Küresel Devlet Stratejisi’ne Ortak Olmak…

Türk Milleti’ni tarihinden, geçmişte sahip olduğu tüm kıymetli değerler 'den ve en önemlisi dininden koparmak için, devletimizin kuruluşundan bu tarafa..

İnsan Ve Evren...

İnsan Ve Evren...

Amentü duasında belirtilen hususlar, Şeytan’ın varlığı, Ruhu -muzun mevcudiyeti ve sınırlı yaşama son veren faktör olarak da ÖLÜM’dür… Dolayısıyla bu çizginin dışına çıkanların...

Şehrin Bize Ettikleri.....

Şehrin Bize Ettikleri.....

Şehir, renklerimizi çalıp, hayat karşı koymaya yarayan tüm sivriliklerimiz törpüleyip bizi kendisine ve herkese benzetiyor. Kendisine benzetmesi neyse de, herkese benzetmesi...

...Türkiye’nin Stratejisini Etkileyen Arızi Faktörler...

...Türkiye’nin Stratejisini Etkileyen Arızi Faktörler...

ABD’nin Akdeniz'de; İsrail – Mısır - Suudi Arabistan - Birleşik Arap Emirlikleri – Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte kurmaya çalıştığı hakimiyet ise Türkiye..

Bir Yanımız Yaz Bir Yanımız Çocuk...

Bir Yanımız Yaz Bir Yanımız Çocuk... "Zeyyat Şahin"

En çok yaz çocukluklarını hatırlarız ve en çok onları unutmak isteriz. Oysa yazdır , yapışkan ve ıslak bir mevsimdir. Aylar geçer, mevsimler geçer ; o, hep kalır. Aslında...

Ayasofya…

Ayasofya…

Ayasofya ; Müslüman- Türk Milleti’nin, küfrün kalbine diktiği sancağın ismidir. Ayasofya, Hz.Adem’den günümüze Allah yolunda mücadele eden şehitlerimizin kanıyla...

Akdeniz'den Doğan Güç… Kehanet Değil, Gerçek...

Akdeniz'den Doğan Güç… Kehanet Değil, Gerçek...

İsrail ise her yönden Türkiye’nin baskısı altındadır ve İsrail’e hizmeti esas alan güç merkezleri, netice alıcı bir önlem alamamaları durumunda bu baskının ulaş...

Bizi Kim Uyandırdı ?

Bizi Kim Uyandırdı ?

Neymiş efendim, Gazipaşa Sahiline kocaman oteller yapılacakmış da halk denize giremeyecekmiş. Neymiş efendim, AKP'nin otel 'lerinde kurulduğunu söyleyen bir adam Gazipaşa üzerinden...

Kapitalizmin Sonu Gelirmi?

Kapitalizmin Sonu Gelirmi?

Şöyle siyaset tarihine bir bakınca dikkatimi çeken bir şey var: Bir çok siyasal sistem devamlılığını sürdürebilmek için kendine uygun insan yetiştirmek istemiş, bu amaç için çok büyük kaynakları...

Rant Vergisi ve Temiz Siyaset...

Rant Vergisi ve Temiz Siyaset...

Rant nasıl yaratılır? Bu konuda pek çok uygulama vardır. Bununla beraber çoğu ülkede rant deyince daha çok "emlak rantı" anlaşılır. Dolayısıyla bu yazının konusunu emlak rantı oluşturmuştur.

Özgür Düşünce Nedir?
Doğal zorunluluk karşısında insan özgürlüğü sorununa ilk bilimsel yaklaşımı başlatan XVII. Yüzyıl Hollandalı düşünürü Baruch Spinoza; özgürlüğü düşüncede bulur. Ona göre her şeyi anlamak özgür olmaktır. Açık düşünceye kavuşan insanın tutsaklığı yok olur. İnsanlar bilmediklerinin tutsağıdırlar. Bilgilenince özgürleşirler. ‘’Özgür insan us ilkelerine göre yaşayan insandır’’. Bu anlayış XVIII. Yüzyıl Alman idealistleri [Fichte, Schelling, Hegel] tarafından geliştirilmiştir. 
 
Hegel özgürlüğü ‘’bilincine varılmış zorunluluk’’ olarak tanımlamış ve birbirine karşıt sayılan bu iki kavram arasındaki diyalektik bağımlılığı göstermeye çalışmıştır. Ancak bu metafizikçiler de yanlış bir alanda, zorunluluğu ancak düşüncenin zorunlu olarak gelişmesi olarak anlıyorlar ve özgürlüğün ruhsal alanda gerçekleştirildiğini ileri sürüyorlardı. İnsan yaşamının özdeksel koşullarından ve bu koşullarla zorunlu olarak belirlendiğinden habersiz idiler. 
 
İnsanlığın Özgürlüğünü bilimsel olarak çözümleyen ilk öğreti XIX. Yüzyılın ikinci yarısında oluşan bilimsel felsefedir. Bu çözüm: "Zorunluluk, doğanın ve toplumun nesnel ve özdeksel yasalarına boyun eğme" zorunluluğudur. İnsanlar doğaüstü varlıklar değildir. İnsanlar toplum üstü varlıklar da değildir. 
 
İnsanlar; doğa yasalarını da, içinde yaşadıkları toplum yasalarını da dışlayamazlar, insanlar bu yasaları tanıyıp, ne olduklarını ve nasıl işlediklerini öğrendikçe bu yasaları alt edebilirler ve böylece özgürleşebilirler. İnsanlar genel çekim yasasını ortadan kaldıramazlar, ama aerodinamiği bularak genel çekimi alt ederler ve göklere yükselebilen uçaklar yaparlar. Bilim ve tekniğin günümüze kadar gelen ve süren gelişmeleri bunun sayısız örneklerini yansıtmaktadır.
 
Özgür Düşünce Kavramı...
 
1- Düşünmek korkunç bir yetenektir. Kişinin kaderi ve birçok kez de başkalarının kaderi insanın düşünce tarzına bağlıdır
2- Düşünce günümüze değin gelişmiştir ve hala da gelişmektedir. Maddesel nesnelerden fışkırıp soyutlaşmaya doğru yönelmiş, bilinç, erdemler ve ahlak kavramlarına ulaşmıştır.
3- Düşüncenin iki esası, dayanağı vardır: Bilinçli düşünce ve bilinçaltı.
4- Düşünce; insanın ölüm cezası korkusu, hastalık gibi fiziksel köleliklere boyun eğmeyen, değişmez bir disipline bağlanmaya zorlanamayan, sosyal baskılardan etkilenmeyen belki de tek öğesidir.
5- İnsan Hakları Beyannamesi ile toplum; insana tam bir özgürlük içinde düşünme ve konuşma hakkını bahşeder. Diğer taraftan aynı toplum insanı sürekli olarak baskı altında tutar.
6- Düşünce akıcı olma niteliğine sahiptir.
7- Duyguların, anıların, durumların kendi aralarındaki fikir ilişkileri ve benzerlikleri ile sebep-sonuç etkileşimleri anında bir tepkimeye girer, ortaya çıkan anlık sonuç bizin bu birikimimize ve birikimimizi o an nasıl yorumladığımıza bağlıdır.
8- Düşünce değişkendir ve yönlendirilebilir.
9- Olayların akış sırası, gelişme şekli, bizin o andaki duygularımız, şartlanmalarımız, tecrübelerimiz, sembollerin bizde oluşturduğu farklı etkiler ve benzeri gibi nedenlerle aynı olay sonucunda farklı kişilerde farklı düşünceler oluşabileceği gibi aynı kişide farklı zamanlarda farklı düşünceler de oluşabilir.
 
Özgür Düşünce Nedir?
Medya, çevremizdekiler, toplum kuralları yada doğa şartlarının bizi yönlendirmesi sonucunda, şartlanmışlık yada bilinçli olarak kısıtlı bilgilendirilmişliğin ışığında elde ettiğimiz bilgileri yorumlamak mı?
 
Birtakım çevrelerin ulaşmamızı istediği yorumlara gidiş yolu mu?
Düşünmeyi bir sanat haline getirebilmek mi?
“özgür düşünce”; düşünmeyi bir sanat haline getirebilmektir.