loader

Gazipaşanın Tarihi Ve Özellikleri

Gazipaşa’nın Tarihi Geçmişi "Eski Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik"
Hititlerin bir kolu olan Luviler Gazipaşa’yı da kapsayan Hititçede Kizzuvatna (Çukurova) ve Arzava (Antalya yöresi) Trakheia (dağlık kilikya bölgesi)yer alan Arzava konfederasyona bağlı olarak yaşadılar.
Gazipaşa Coğrafyası Nedir?

Gazipaşa Coğrafyası Nedir?

Gazipaşa, Türkiye'nin güney sahilinde, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya iline bağlı bir ilçedir. Coğrafi konumu ve özellikleri ile doğal güzellikleri ve tarıma elverişli alanları ile bilinir. Gazipaşa..

Antalya

Antalya "Gazipaşa' nın Kısa Tarihi Geçmişi Nedir?

Gazipaşa, Antalya iline bağlı bir ilçe olup, zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. Bu ilçe, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Gazipaşa'nın tarihi geçmişi hakkında özet..

Antalya

Antalya "Side"nin Tarihi Nedir?

Side, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı, Akdeniz kıyısında yer alan tarihi bir beldedir. Side'nin köklü tarihi, birçok medeniyeti barındırmış olan bu antik kentte gezinirken karşınıza çıkan kalıntılar sayesinde anlaşılabilir. İşte Side..

"Kumluca"nın Tarihi Nedir?

Kumluca, Antalya'nın batısında yer alır ve bu bölge, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kumluca'nın tarihi özellikle Likya dönemine kadar uzanır, ancak bölge tarih öncesi dönemlere de tanıklık etmi..

Antalya Gazipaşa Havalimanının Gazipaşa İçin Önemi Nedir?

Antalya Gazipaşa Havalimanının Gazipaşa İçin Önemi Nedir?

Gazipaşa Havalimanı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan bir havalimanıdır ve Gazipaşa için çok önemli bir altyapıdır. Havalimanının varlığı, Gazipaşa'nın hem iç hem de dış turizm için daha erişilebilir..

Gazipaşa Haritası ....

Gazipaşa Haritası ....

Gazipaşanın köyleri nelerdir? Gazipaşanın mahalleri hangileridir? Gazipaşaen son güncellenmiş haritası nedir? Gazipaşanın tarihi yerleri nerelerdir? Gazipaşanın gezilecek yerleri nerelerdir? İbrahim Altınuç tarafından çizilmiş

İçel Mutasarrıfı İ. Behcet Paşanın İçel Sancağı’na Dair Bir Rapor

İçel Mutasarrıfı İ. Behcet Paşanın İçel Sancağı’na Dair Bir Rapor

İçel toprakları, 1474 yılında Osmanlılar tarafında fethedildikten sonra sancak şeklinde teşkilatlan -dırılmış ve değişik zamanlarda Karaman, Kıbrıs ve Adana..

Seyfe Kıyılarından Kisle Burnu

Seyfe Kıyılarından Kisle Burnu

Bazı insanlar nerde bir eski yapı görseler hemen kaçak kazı yaparlar. Bu zavallı gümrük deposu da yağmacılıktan nasibini almış. Her tarafını delik deşik etmişler. Ama para bulamamışlar.

Selçuklular Devrinde Gazipaşa

Selçuklular Devrinde Gazipaşa

Gazipaşa ilçesi, Antalya’nın 180 kilometre doğusunda bulunur. Doğusunda Mersin’in Anamur ilçesi, ilçesi, batısında Alanya, kuzeyinde Toros Dağları ve güneyinde Akdeniz...

Antalya Gazipaşa'da Köy Yerleşmeleri Nerelerdir?

Antalya Gazipaşa'da Köy Yerleşmeleri Nerelerdir?

Gazipaşa ilçesi köy yerleşmelerinin, yerleşme coğrafyası açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Gazipaşa İlçesi’nde köy yerleşme -leri fiziki ve sosyo-ekonomik...

Eski Gazipaşa Evleri...

Eski Gazipaşa Evleri...

Gazipaşa İlçesinde bulunan tescilli ve tescilsiz geleneksel yapıda konutlar ve bunlardan kırsal ve merkezde görece nitelikli olanlar seçilerek, ilçe merkezinde beş, kırsal bölge olan Hasdere..

Gazipaşada Gezilecek Yerlerden Evliyalar Diyarı Bilhos

Gazipaşada Gezilecek Yerlerden Evliyalar Diyarı Bilhos

Benim dedemden duyduklarıma göre Bilos Sınırlarını hemen hemen çerçeveler şekilde Bilosta 5 adet normal mezar boyutundan büyük 5 adet mezar bulunmaktadır...

Gazipaşanın Tarihi Ve Doğal Çevre Bütünlüğü Bozulacakmı?

Gazipaşanın Tarihi Ve Doğal Çevre Bütünlüğü Bozulacakmı?

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sahilinde yer alan Selinus antik kentinin doğu yamacında yaklaşık 59 dekarlık arazide kişiye özel imara açma girişimi tepkilere..

Gazipaşa...

Gazipaşa...

Akdeniz’in incisi Gazipaşa Antalya’nın imara açılmayan bâkir plajları ile sayılı sahillerine ve eşsiz tatil koylarına sahiptir. Gazipaşa Selinus Sahilinde mevsimi olduğu..

Göç Fragmanları...

Göç Fragmanları...

Göç lafı edilince en kolay akla gelen Yörük göçüdür. Herkes bu konuda birşey bildiğini sanır. Hiç de öyle değil. En kolay lafa karışılacak konulardan biridir Yörük Göçü. Kimisi ben...

Gazipaşa Tarihi ve Gazipaşanın Özellikleri...

Gazipaşa Tarihi ve Gazipaşanın Özellikleri...

Hititlerin bir kolu olan Luviler Gazipaşa’yı da kapsayan Hititçe 'de Kizzuvatna (Çukurova) ve Arzava (Antalya yöresi) Trakheia (dağlık kilikya bölgesi) yer...

Selendi Gazipaşa Oluyor?

Selendi Gazipaşa Oluyor?

1.ve 2. Bozkır İsyanlarında ve bundan 1 sene sonra cereyan eden Delibaş ve Karazor isyanlarında Selendi ahalisi, yerli kanaat önderleri, Murat Ağa, Asaf Çavuş...

Selendi Adının Aslı Nedir?

Selendi Adının Aslı Nedir?

Kuzeyinde kütle halindeki Torosların batı kıyı sıradağlarının adı Akçal Dağları adıyla bilinir. En yüksek tepesi olan “Deliktaş” noktası 2253 m. dir. Kuzeyde ise Yund yaylası Yüğlük dağı...

16. yüzyıl'da Gazipaşa...

16. yüzyıl'da Gazipaşa...

Gazipaşa tarihinde ilk Kaymakamı Oğuz Han isimli Türkmen Beyi’dir. İlk Türkmen yerleşiminin başladığı 1225 yılından itibaren geçen 783 yıllık süre içinde Türkmen oymak...

Gazipaşa’da Tarihi ve Antik Yerleri Nerelerdir?

Gazipaşa’da Tarihi ve Antik Yerleri Nerelerdir?

Antalya Gazipaşanın tarihinde Batı Akdeniz Bölgesini iki ana parça halinde ele almaktadır. Batı tarafı için Pamfilya bölgesi denilmiştir. Pamfilya...

Gazipaşa'ya Neden Selene - Selendi Adı Verildi ?

Gazipaşa'ya Neden Selene - Selendi Adı Verildi ?

Selinus adı da Orta Asya’dan Selene Irmağı boylarından kopup, Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasına yaşamaya gelen bu Turanî kavimlerin...

Gazipaşa Yaylaları Nerelerdir?

Gazipaşa Yaylaları Nerelerdir?

Gazipaşa Yaylalarından Maha yaylasına bir zincir halinde bağlanan Gök kuzluk yaylası, Topsekisi yaylası, Kaşlılar yaylası, Murtlin Yaylası, Mıhrap yaylası, Topsekisi...

Tarihte Gazipaşa Ahalisi Kimlerden Oluşuyordu?

Tarihte Gazipaşa Ahalisi Kimlerden Oluşuyordu?

Gazipaşa da bu fethedilen kalelerin arasında önemli bir liman kentidir. Selçuklu fetihleri ile bölgeye yoğun bir Türkmen yerleşimi sonucunu...

Barçın Nedir? Barçın Yaylası Nerededir?

Barçın Nedir? Barçın Yaylası Nerededir?

Gazipaşa’daki Barçın’dan başka Alanya Gündoğmuş yaylalarında, Afyon’da ve mektir. Böylece şimdiki Sugözü halkı olan Kurukarılılar da yukarılılar olarak adlandırılmışlardır...

Gazipaşa’nın Tarihi Geçmişi "Eski Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik"
Hititlerin bir kolu olan Luviler Gazipaşa’yı da kapsayan Hititçede Kizzuvatna (Çukurova) ve Arzava (Antalya yöresi) Trakheia (dağlık kilikya bölgesi)yer alan Arzava konfederasyona bağlı olarak yaşadılar.
 
Antalya Gazipaşanın Tarihi Ve Özelliklerinde Luvilerle (Hititlerle) başlamış olması kuvvetli ihtimal. Karatepe (Sivaslı) civarındaki kalıntılar içinde yer alan aslan figürleri bu ihtimali doğruluyor.
 
* Gazipaşa'nın tarihine yaptığımız yolculuğun önemli bir kilometre taşı İ.Ö. 628 yıllarına götürüyor. Selinus adıyla tarihte iki kent vardı. Sicilya'da Yunanlı Megara-Hyblaia halkı tarafından kurulan Selinus ve Anadolu'nun güneyindeki Selinus. Kilikya Bölgesi'nde ve Hacımusa Çayı’nın ((Kestros)  iki yakasında kurulmuş liman kenti, yani günümüzün Gazipaşa’sı. Kıbrıs, Mısır ve Akdeniz’deki diğer ticaret merkezleri ile ticaret yapılan liman kenti!
 
Hititler deniz kavimleri tarafından yıkılınca bölgede bir süre otorite boşluğu meydana gelmiştir.M.Ö. 8.YY Mısırda bulunan 26. sülalenin egemenliğine girmiştir. ANTİOCHEİA AD. KRAGUM (Antalya Gazipaşa'da Gezilecek Yerlerden Nohutyeri) temelleri bu dönemde atılmıştır.
 
 
7. YY ortalarından 4. YY a kadar Pers egemenliğine girmiştir.4. YY ın ortalarında ise Pers egemenliğine son veren büyük İskender (Mekadon Kralı)Alexander egemenliğine girdi. Büyük İskender ölünce onun valisi SELEVKOS’un egemenliğine girdi. Daha sonrada merkezi Adıyaman’da bulunan KOMAGENE krallığına bağlandı. Nohutyeri Komagene kralı 4. ANTİAKOS adına adanmıştır.