loader

hain

Türkiye Yunanistan Arasında Savaş İhtimali Ve Zamanı…

Türkiye Yunanistan Arasında Savaş İhtimali Ve Zamanı…

Türkiye, ortaya koymuş olduğu siyasi stratejinin yönlendirici etkisiyle, kendisini öncelikli hedef olmaktan çıkararak, küresel güçlerin planlarını bozan başka..

Türkiye Cumhuriyeti’nde Yaşayan Bir Hain Olsaydım...

Türkiye Cumhuriyeti’nde Yaşayan Bir Hain Olsaydım...

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi kişilerin serbest bırakılmasını ister, bir nedenle serbest bırakılmaları duru munda da tıpkı Papaz (CIA ajanı) Andrew Brunson..

Zillet Cephesi’nin, Söylemek İsteyip Söyleyemedikleri…

Zillet Cephesi’nin, Söylemek İsteyip Söyleyemedikleri…

Zillet cephesinin ortaya koymuş olduğu temel ilkeler ve hedefler bildirisi, ülkemizin geleceği ve çıkarları için hiçbir anlam ifade etmediği gibi basın bildirisinde yer alan ifadelerin altında yatan..

Türkiye’nin Sınırları Dahilinde Yapacağı Askeri Operasyon

Türkiye’nin Sınırları Dahilinde Yapacağı Askeri Operasyon

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni askeri olarak çevreleme, siyasi olarak parçalama ve Türkiye’nin mevcut hukümet 'inden bir şekilde kurtularak yerine işbirlikçi bir yöne..

Muhalif Olmak İle Vatan Haini Olmak Arasında İnce Bir Çizgi

Muhalif Olmak İle Vatan Haini Olmak Arasında İnce Bir Çizgi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Amerika Birleşik Devletleri’nin Güncel Çıkarları Önünde Sarsılmaz Bir Şekilde Duruyor Olması, Cia’nın Ve Güdümü..

Abdülhamid Han Düşmanlığı 'ndan, Erdoğan Karşıtlığı-...

Abdülhamid Han Düşmanlığı 'ndan, Erdoğan Karşıtlığı-...

Cihana hükmeden kutlu devlet lerimizden DEVLET-İ ALİYYE’nin hakanı ABDÜLHAMİD HAN’ı devirmek için toplanan Ermeni- Rum- Bulgar ve Yahudi isyancılarla birlikte hareket eden Türklüğü..

Misak-ı Milli’ye Uzanan Yolda Amerikanın Kaçınılmaz Hezimeti

Misak-ı Milli’ye Uzanan Yolda Amerikanın Kaçınılmaz Hezimeti

Bilinmelidir ki ne Irak’ın ne de Suriye’nin toprak bütünlüğü gibi bir husus söz konusu olmadığı gibi bu topraklarda gerçek anlamda bir devlet hakimiyeti de bulunmamak tadır. Irak- Suriye gibi devlet..

Sözde Milliyetçi Bir Partinin Battığı Zillet Çukuru…

Sözde Milliyetçi Bir Partinin Battığı Zillet Çukuru…

Ülkemizi, geçmişte önce İngiliz hegemonyasına sonrasında ise ABD hegemonyasına açan, günümüzde ise içi boş Atatürkçülük kavramı üzerinden salvolar atarken, R.Tayyip Erdoğan düşmanlığı..

Türkiye-İsrail İlişkileri Üzerinden, Geleceğe Yönelik Düşünceler…

Türkiye-İsrail İlişkileri Üzerinden, Geleceğe Yönelik Düşünceler…

İsrailoğulları’nın, inanç temelinde şekillendirdiği dini ve sosyolojik yaklaşımların, İsrail yönetimi üzerinde etkinliği bulunan siyonist bakış açısı ve küreselci paganların politikaları ile birleşmesi sonu..

Türkiye İle Abd Ve Batı Dünyası Arasında Yaşanacak Bir Savaş...

Türkiye İle Abd Ve Batı Dünyası Arasında Yaşanacak Bir Savaş...

Rusya özelinde önem kazanan bu durumun, sorunun çözülememesi ihtimaline binaen bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin de baskı altına alınmasına ve tam..

İşbirlikçi Muhalefet İlişkileri

İşbirlikçi Muhalefet İlişkileri

ABD ve Türkiye arasında şekillenmeye başlayan bu adı konulmamış düşmanlık politikası, Türkiye’nin varlık bilinci kazanmasına ve bu bilinç dahilinde bünyesini saran prangalardan kurtularak yeni bir güç merke..

Küresel Savaş Ve Türkiye’nin Stratejik Perspektifi

Küresel Savaş Ve Türkiye’nin Stratejik Perspektifi

Yeni dünya düzeninin ana eksenin, ABD// İngiltere ve yandaşlarıyla, Çin arasındaki teşkil edilecek göstermelik bir karşıtlık üzerinden şekillendirilmeye çalışıldığını da meselenin başında anlamak.

Siyasi Ve Stratejik Planlar...

Siyasi Ve Stratejik Planlar...

Küreselciler, ABD- İngiltere ittifakı ile Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hegemonyasına tabi devletleri, gerilimin bir safında konumlandırırken zengin Avrupa

Türk Ekonomisi Nasıl Büyük Bir Güç Haline Gelecek?

Türk Ekonomisi Nasıl Büyük Bir Güç Haline Gelecek?

Saplantılı bağnazların, dualarımıza küfür diye bakan dinsizlerin, vatansız dönmelere biat peşinde koşanların, işbirlikçi hainlerin, zillete düşmüş – suratları utanmazlık...