loader

isbirlikci

Türkiye Yunanistan Arasında Savaş İhtimali Ve Zamanı…

Türkiye Yunanistan Arasında Savaş İhtimali Ve Zamanı…

Türkiye, ortaya koymuş olduğu siyasi stratejinin yönlendirici etkisiyle, kendisini öncelikli hedef olmaktan çıkararak, küresel güçlerin planlarını bozan başka..

Türkiye Cumhuriyeti’nde Yaşayan Bir Hain Olsaydım...

Türkiye Cumhuriyeti’nde Yaşayan Bir Hain Olsaydım...

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi kişilerin serbest bırakılmasını ister, bir nedenle serbest bırakılmaları duru munda da tıpkı Papaz (CIA ajanı) Andrew Brunson..

Zillet Cephesi’nin, Söylemek İsteyip Söyleyemedikleri…

Zillet Cephesi’nin, Söylemek İsteyip Söyleyemedikleri…

Zillet cephesinin ortaya koymuş olduğu temel ilkeler ve hedefler bildirisi, ülkemizin geleceği ve çıkarları için hiçbir anlam ifade etmediği gibi basın bildirisinde yer alan ifadelerin altında yatan..

Türkiye’nin Sınırları Dahilinde Yapacağı Askeri Operasyon

Türkiye’nin Sınırları Dahilinde Yapacağı Askeri Operasyon

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni askeri olarak çevreleme, siyasi olarak parçalama ve Türkiye’nin mevcut hukümet 'inden bir şekilde kurtularak yerine işbirlikçi bir yöne..

Muhalif Olmak İle Vatan Haini Olmak Arasında İnce Bir Çizgi

Muhalif Olmak İle Vatan Haini Olmak Arasında İnce Bir Çizgi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Amerika Birleşik Devletleri’nin Güncel Çıkarları Önünde Sarsılmaz Bir Şekilde Duruyor Olması, Cia’nın Ve Güdümü..

Türk Milleti’nin Düşmanları ve Türki Devleti’nin Politikaları

Türk Milleti’nin Düşmanları ve Türki Devleti’nin Politikaları

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ve Müslüman - Türk Milleti’nin Düşmanları, Türkiye'nin Nasıl Bir Politika İçinde Olmasını İsterdi? Sorusu Üzerinden İçimizdeki İşbirlikçileri Tanımak…

Misak-ı Milli’ye Uzanan Yolda Amerikanın Kaçınılmaz Hezimeti

Misak-ı Milli’ye Uzanan Yolda Amerikanın Kaçınılmaz Hezimeti

Bilinmelidir ki ne Irak’ın ne de Suriye’nin toprak bütünlüğü gibi bir husus söz konusu olmadığı gibi bu topraklarda gerçek anlamda bir devlet hakimiyeti de bulunmamak tadır. Irak- Suriye gibi devlet..

Türkiye- Abd İlişkilerine Yönelik Yakın Dönem Teorisi Ve Etkileri…

Türkiye- Abd İlişkilerine Yönelik Yakın Dönem Teorisi Ve Etkileri…

ABD yönetimine hakim olan güçlerin, özellikle son 10 yıl içinde karşılaştıkları gerçeklik, kağıt üzerinde belirledikleri hedeflere ulaşmalarının kolay olmadığını ve 20.yüz..

İhanet Şebekelerinin; Ülkemizdeki, Psikolojik Savaş Mahiyetindeki Faaliyetleri...

İhanet Şebekelerinin; Ülkemizdeki, Psikolojik Savaş Mahiyetindeki Faaliyetleri...

Bu konuda siyasi olarak faaliyete geçen muhalif yapılar; Merkez Bankasındaki 128 milyar Dolar nerede? Doğu Akdeniz’de neden bulunmuyoruz, S – 400’ler..

Türkiye-İsrail İlişkileri Üzerinden, Geleceğe Yönelik Düşünceler…

Türkiye-İsrail İlişkileri Üzerinden, Geleceğe Yönelik Düşünceler…

İsrailoğulları’nın, inanç temelinde şekillendirdiği dini ve sosyolojik yaklaşımların, İsrail yönetimi üzerinde etkinliği bulunan siyonist bakış açısı ve küreselci paganların politikaları ile birleşmesi sonu..

Türkiye İle Abd Ve Batı Dünyası Arasında Yaşanacak Bir Savaş...

Türkiye İle Abd Ve Batı Dünyası Arasında Yaşanacak Bir Savaş...

Rusya özelinde önem kazanan bu durumun, sorunun çözülememesi ihtimaline binaen bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin de baskı altına alınmasına ve tam..

İşbirlikçi Muhalefet İlişkileri

İşbirlikçi Muhalefet İlişkileri

ABD ve Türkiye arasında şekillenmeye başlayan bu adı konulmamış düşmanlık politikası, Türkiye’nin varlık bilinci kazanmasına ve bu bilinç dahilinde bünyesini saran prangalardan kurtularak yeni bir güç merke..

Küresel Savaş Ve Türkiye’nin Stratejik Perspektifi

Küresel Savaş Ve Türkiye’nin Stratejik Perspektifi

Yeni dünya düzeninin ana eksenin, ABD// İngiltere ve yandaşlarıyla, Çin arasındaki teşkil edilecek göstermelik bir karşıtlık üzerinden şekillendirilmeye çalışıldığını da meselenin başında anlamak.

Rusya- Ukrayna geriliminde

Rusya- Ukrayna geriliminde "Türkiye" Fırsatları...

İçinde bulunulan hassas küresel dengeler bağlamında; Avrupa’nın, Rusya’nın, ABD liderliğinde şekillenen küreselcilerin ve Nato ittifakının ayrı ayrı Türkiye..

Türkiye'nin Rusya'ya Karşı Üstünlükleri ve Küresel Stratejisi

Türkiye'nin Rusya'ya Karşı Üstünlükleri ve Küresel Stratejisi

Günümüz konjonktüründe küresel strateji tahtasında, çok az insanın gördüğü ve anladığı bir problem oluşmuş ve dünyayı ciddi biçimde etkilemeye başlamıştır. Küreselciler, ABD ve müttefikleri ile Çin ve mü

Siyasi Ve Stratejik Planlar...

Siyasi Ve Stratejik Planlar...

Küreselciler, ABD- İngiltere ittifakı ile Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hegemonyasına tabi devletleri, gerilimin bir safında konumlandırırken zengin Avrupa

Acziyetin Ve İhanetin Örneği

Acziyetin Ve İhanetin Örneği

Herkes tarafından görülebildiği üzere ülkemizde ağır kış koşulları etkili olmaya başlamış ve bu bağlamda doğalgaz talebimiz de artmıştır. Ülkemizin doğalgaz sağlayıcılarından olan İran ise fırsattan istifade ederek ve...

Bu Ülkeyi Ve Halkını Tanıyabildiniz Mi?

Bu Ülkeyi Ve Halkını Tanıyabildiniz Mi?

Tüm toprakları işgal edilen bu devletin asli unsurunu teşkil eden, kökleri kadim tarihin derinliklerinde gizli olan asil bir millet, kendisiyle aynı kaderi paylaşan din kardeşleriyle birlikte, tarihinde..

Dolar Operasyonunun Siyasi Ve Stratejik Amaçları…

Dolar Operasyonunun Siyasi Ve Stratejik Amaçları…

Türkiye’nin ; ekonomik, siyasi ve askeri olarak küresel bir güç olmasını sağlayacak faaliyetleri ile Türkiye’yi engelleme faaliyetleri karşılaştırıldığında, Türkiye’nin stratejik üstünlüğü..

Türk Konseyi’nin Parlayan Güneşi  Işığında Şekillenecek..

Türk Konseyi’nin Parlayan Güneşi Işığında Şekillenecek..

İlk aşamada Göktürk Devleti’nin yıkılmasıyla sonrasında ise Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanması ve akabinde gerçekleşen Moğol işgali neticesinde Türk dünyası arasında önemli ölçüde..

Türk Milletine Karşı Kurdukları Hain Plan Ve Mandacılar...

Türk Milletine Karşı Kurdukları Hain Plan Ve Mandacılar...

Bilindiği üzere ülkemizdeki ABD şakşakçıları, ülkemiz için yeni bir bağımlılık ve teslimiyet oluşturacak olmasına ve de tam bir uçan hurda yığını olmasına rağmen, F 35 uçaklarına alkış tutmaktan

Gerçekleştirmek İstedikleri Proje Ve Güncel Hamlelerin Analizi…

Gerçekleştirmek İstedikleri Proje Ve Güncel Hamlelerin Analizi…

Bu süreci anlamaktan uzak insanlık ise Müslüman Türk Milleti’nin üstün mücadele gücü sayesinde yaşayacağı 100 yıllık bir huzur dönemi gözardı edilecek olursa..

Türk Ekonomisi Nasıl Büyük Bir Güç Haline Gelecek?

Türk Ekonomisi Nasıl Büyük Bir Güç Haline Gelecek?

Saplantılı bağnazların, dualarımıza küfür diye bakan dinsizlerin, vatansız dönmelere biat peşinde koşanların, işbirlikçi hainlerin, zillete düşmüş – suratları utanmazlık...

Geleceği Dizayn Etmek İçin Geçmişe Bakmayı Bilmek

Geleceği Dizayn Etmek İçin Geçmişe Bakmayı Bilmek

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve gerekse Müslüman- Türk milletini bu cendereden çıkaran, kaderin hükmünü elinde tutan Aziz ve Muktedir olan...